1. hrvatski seminar o pasivnoj kući za profesionalce u graditeljstvu

Hotel Four Points by Sheraton – Panorama Zagreb, Trg Krešimira Ćosića 9 Seminar: 15. i 16. travnja 2010. Stručni obilazak: 17. travnja STAMBENE ZGRADE Okvir za organizaciju seminara, radionica i stručnog obilaska Uvod ………………………………………………………………………………………..3 Sadržaj i program seminara ………………………………………………… 4 1. dan: Pasivna kuća, teorijske postavke ……………………………. 4-5 2. dan: Potrošnja energije i primjeri ………………………………………6 3. dan: Stručni obilazak ……………………………………………………….. 6 Format seminara …………………………………………………………………. 7 Napomene ……………………………………………………………………………. 8

Uvod Seminar je osnovni edukacijski tečaj o pasivnoj kući, koji organizira lokalni partner u projektu PASS-NET Europske Unije. To je dvodnevni seminar s (eventualnim) jednodnevnim studijskim putovanjem ili stručnim obilaskom koji je namijenjen profesionalcima u graditeljstvu uključujući arhitekte, građevinare, strojare, elektrotehničare, tehnologe, predstavnike – zastupnike građevinskih tvrtki, proizvođače građevinskih komponenti (npr.: proizvođači vrata i prozora, materijala i sustava toplinske izolacije i sl.), akademske predavače, menadžere, investitore, energetičare u orgnizacijama i institucijama državne, županijske i lokalne uprave te izvoditeljima.

Seminar je dvodnevni i sastoji se od: – teorijskih postavki o međunarodnim kriterijima za pasivne kuće, uključujući regionalne / lokalne prilagodbe kriterija i regulative – uvodnog tečaja o alatu za dizajn i izračun potrošnje energije pasivne kuće, Paket za planiranje pasivne kuće (PHPP ili sl.) i nacionalne metode izračuna – prezentacija regionalnih izgrađenih primjera

Seminari će biti organizirani u obliku dijaloga, tako da se nakon svakog izlaganja od 20 min, 10 min koristi za razgovor između sudionika. Važno je da sudionici razumiju svoje uloge u procesu integralnog planiranja i izgradnje pasivne kuće.

Pitanja kao: “Što pasivne kuće razlikuje od \\\”standardne\\\” kuće, u fazi planiranja i izgradnje” će se istražiti. Organizacija seminara u obliku dijaloga omogućuje aktivno sudjelovanje polaznika u seminaru, kao i razmjenu kontakata među sudionicima. Nadalje, iskustva iz \\\”standardnih\\\” projekata, posebice iz kritične faze, ako postanu tema za vrijeme seminara, mogu doprinijeti izbjegavanju sličnih problema u projektu i izvedbi pasivne kuće što može biti vrlo važno kako bi da se razni mogući problemi pravovremeno izbjegli.

Seminari će se organizirati više puta u godini ovisno o interesu, a moguće ih je održati i u drugim gradovima Hrvatske za minimalno 35 polaznika. Seminar se boduje u sustavu Stalnog stručnog usavršavanja (SSU) Hrvatske komore arhitekata (HKA) s (2 boda iz regulative+4=6 bodova ukupno) Polaznici će dobiti i posebnu potvrdu o pohađanju seminara.

Prof. Ljubomir Miščević, dipl. ing. arh. Voditelj PASS-NET EU (IEE) projekta za Hrvatsku

Sadržaj i program seminara 1. dan: četvrtak, 15.4.2010.: Pasivna kuća, teorijske postavke

09:00 Pozdravni i uvodni govor – o PASS–NET EU (IEE) projektu u Hrvatskoj Što je pasivna kuća? Međunarodni kriteriji za pasivnu kuću i regionalne prilagodbe prof. Ljubomir Miščević, dipl. ing. arh. 09:20 Planiranje i razvoj koncepta točke koje treba proći kroz predavanje: – Važnost članova tima u ranoj fazi projekta – Edukacija o pasivnoj kući za sve članove tima – Važni aspekti u fazi planiranja i razvoja koncepta: parcela (urbanistički parametri) – utjecaj debljine zidova debljine na izgrađenu neto površinu, orijentacija pasivnih kuća, površine prozora, prostor za ventilacijski sustav prof. Ljubomir Miščević, dipl. ing. arh. 10:00 Odmor uz kavu

10:15 Dizajn prema međunarodnom standardu za pasivne kuće i specifičnim lokalnim kriterijima, 1. dio: 10:15 Vrste i tipovi konstrukcija – nosiva konstrukcija: betonska, drvena, čelična, kombinirane konstrukcije, ostalo… prof. Ljubomir Miščević, dipl. ing. arh. 10:45 Neprozirni elementi plašta zgrade: Zidovi, krov, pod prema zemlji, uključujući izolaciju Silvio Novak, dipl. ing. građ. 11:15 Vrata i prozori: Različiti tipovi prozora, materijali, U vrijednosti, kritične točke kod instalacije Silvio Novak, dipl. ing. građ. 11:45 Toplinski mostovi: Kritične točke i načini izbjegavanja Silvio Novak, dipl. ing. građ. 12:15 Ručak

13:15 Prezentacije: NATURA STUDIO d.o.o. VELUX Hrvatska d.o.o., Goran Mihelčić, dipl. ing. arh.

13:45 Dizajn prema međunarodnom standardu za pasivne kuće i specifičnim lokalnim kriterijima, 2. dio:

13:45 Zrakonepropusnost Kritične točke u konstrukciji, različite prakse, testiranje zrakonepropusnosti (blower door) Toni Borković, dipl. ing. arh. 14:15 Korištenje sunčeve energije, dnevno svjetlo Lokalni klimatski aspekti prof. Ljubomir Miščević, dipl. ing. arh. 14:45 Temperaturna ugodnost ljeti, zaštita od pregrijavanja Toni Borković, dipl. ing. arh. 15:15 Ventilacijski sustav Opći aspekti 1. Vrste ventilacijskih sustava – rekuperacija topline -centralizirani/decentralizirani sustavi: a. Izvedba ventilacijskih kanala b. Izolacija c. Kritične točke kod svakog rješenja (prednosti i mane) d. Specifična snaga ventilatora e. Kontrola ventilacije Lokalne norme 2. Kvaliteta zraka Tomislav Tkalčić, dipl. ing. stroj. 15:45 Odmor uz kavu

16:00 Dizajn prema međunarodnom standardu za pasivne kuće i specifičnim lokalnim kriterijima, 3. dio: 15:30 Sustavi grijanja i opskrba el. energijom, CHP generatori, biogoriva, fotonaponski sunčani pretvornici, pretvornici sunčeve energije, vjetar … Tomislav Tkalčić, dipl. ing. stroj. 16:30 Izvedba i proces izgradnje – edukacija uključenih aktera – važni aspekti tijekom izgradnje: – zrakonepropusnost, faze testiranja tokomprojektiranja i izgradnje – vlaga u konstrukciji / isušivanje konstrukcije – zaštita od klimatskih ujecaja tijekom izvedbe -materijali – hladni mostovi – izmjene na gradilištu prof. Ljubomir Miščević, dipl. ing. arh. 17:00 Energetska statistika i standardiziranje prof. Ljubomir Miščević, dipl. ing. arh.

2. dan: petak, 16.4.: Potrošnja energije i primjeri

09:00 Međunarodni kriteriji vezani uz potrošnju energije i regionalne adaptacije: – vršno opterećnje – potrebe za grijanjem prostora – primarna energija prof. Ljubomir Miščević, dipl. ing. arh. 09:30 Metode izračuna potrošnje energije – 1. dio Uvodni tečaj za PHPP (ili sl.) softver u zemljama u kojima se isti koristi, odnosno za nacionalne metode izračuna u ostalim zemljama Silvio Novak, dipl. ing. građ. 11:00 Odmor uz kavu 11:15 Metode izračuna potrošnje energije – 2. dio Toni Borković, dipl. ing. arh. 13:15 Ručak 14:15 Prezentacije: VELUX Hrvatska d.o.o., Goran Mihelčić, dipl. ing. arh. Saint-Gobain ISOVER Hrvatska d.o.o., Mirsad Begović, dipl. ing. stroj. 14:45 Metode izračuna potrošnje energije – 3. dio Mirsad Begović, dipl. ing. stroj. 15:45 Odmor uz kavu

16:00 Regionalni izgrađeni primjeri pasivnih kuća Prezentacijom se prikazuje zgrada koja je predviđena za stručni obilazak – studijsko putovanje sljedećeg dana. 5 točaka prema predlošku – općenite informacije o zgradi – omotač zgrade / konstrukcija zgrade – tehnički sustavi – ventilacija i grijanje – energetska učinkovitost: grijanje, el. energija, topla voda – ostalo: alati za planiranje, troškovi i različite prednosti prof. Ljubomir Miščević, dipl. ing. arh., Nikola Ivanac, aps. arh. 17:00 Diskusija – općenita pitanja 17:30 Kraj seminara

3. dan: subota, 17.4.: Stručni obilazak

10:00 Stručni obilazak prve pasivne kuće u Hrvatskoj, M4 u Bestovju Obilazak će se organizirati u grupama ovisno o interesu sudionika. mr. sc. Branko Mihaljev, dipl. m.biol. (Prijevoz o vlastitom trošku).

Format seminara Za potrebe seminara napravljeni su univerzalni materijali i razvijen je format seminara. On uključuje predložak za prezentacije u Power Pointu, gdje je većina dijelova univerzalna, prema predloženom rasporedu, a neki dijelovi se individualno prilagođavaju lokalnim uvjetima. Međunarodni kriteriji za pasivnu kuću su univerzalni za sve seminare, tako da su i informacije u Power Point prezentacijama univerzalne. Međutim, u zemljama u kojima postoje lokalni kriteriji za pasivnu kuću, lokalni partneri će napraviti dodatne slajdove koje će koristiti u sklopu seminara. Osnovna Power Point prezentacija napravljena je na engleskom jeziku. Pojedini nacionalni partneri u projektu su odgovorni za prijevod na vlastiti jezik, u slučaju da je to potrebno.

Za bolje radno okruženje na seminaru sve Power Point prezentacije trebaju biti tiskane za svakog sudionika seminara. Svaki slajd bi trebao imati tekst (napomene u PP prezentaciji) koji dodatno objašnjava sadržaj slajda. Također bi trebalo uključiti i pitanja koja bi se mogla pojaviti za vrijeme rasprave. Trebalo bi ostaviti prostor za pisanje bilješki od strane sudionika. Svi tiskani materijal trebaju biti uvezani u mapu kako bi se omogućio jednostavan pristup i čitanje u kasnijoj fazi. Provedba seminara se zbog brojnih tema, opsežnog sadržaja, potrebne koncentracije i forme dijaloga odvija u manjim grupama u scenariju učionice.

Broj sudionika je ograničen do maksimalno 45 polaznika! Seminar se boduje u sustavu Stalnog stručnog usavršavanja (SSU) Hrvatske komore arhitekata (HKA) s ukupno [u]2 boda iz regulative+4=6 bodova ukupno.[/u] Kotizacija prema programu seminara uključuje publikaciju s prezentacijama i CD s računalnim programom za proračun pasivne kuće, tiskani i digitalni prospektni materijal sponzora, ručak i dva puta osvježavajuća pića i kavu za odmore tijekom oba dana, a iznosi 1.200,00 Kn + PDV. Prijava se vrši putem prijavnice u privitku (na: SUN ARH d.o.o.).

Kontakt: PASS-NET HRVATSKA www.pass-net.net pass-net@arhitekt.hr miscevic@arhitekt.hr sunarh@zg.t-com.hr tel./fax: (01) 4639394, 4821501, 098 230940

Napomene: Polaznici seminara će knjigu „Pasivna kuća“ sa CD-om ”Pasivna kuća 01” moći kupiti po prigodnoj cijeni od 250,00 Kn!