1. Knjiga o pasivnoj kući na hrvatskom jeziku

ZAGREB, listopad 2007. – Pasivna kuća, „jednolitarska kuća“ ili „kuća bez grijanja“, kako se popularno naziva zgrada energetske potrošnje od svega 15 kWh/m2 godišnje, tijekom cijele sezone grijanja (što je energetski ekvivalent samo jedne litre loživog ulja), postaje sve prihvaćeniji standard građenja u EU i drugim zemljama razvijenog svijeta.

Poštovani,

Nakon izvedbe prve pasivne kuće u Hrvatskoj iznimno je velik interes investitora, stručnjaka i medija. Energetska učinkovitost je sastavnica koncepta održivog razvitka i provjeren arhitektonski i tehnološki koncept gradnje bez emisija stakleničkih plinova. Trajni porast cijene energije, a s druge strane sve izglednije i priuštivije investiranje u energetski učinkovite projekte jamče vrlo brz povrat dodatnih desetak posto početnih ulaganja u odnosu na tzv. standardnu gradnju, koja ne zadovoljava potrebne više razine toplinske, svjetlosne i zvučne udobnosti, ne samo u sezoni grijanja već i u sezoni hlađenja.

Doc.dr.sc. Martina Zbašnik-Senegačnik je autorica knjige PASIVNA HIŠA koja je u proljeće ove godine promovirana u Sloveniji. Vrlo velik interes za ovu knjigu postoji i u mnogo širem krugu čitatelja koji razumiju hrvatski jezik.

Knjiga će biti prvo izdanje na hrvatskom jeziku, koje cjelovito predstavlja trenutačno najučinkovitiji pristup gradnji energetski učinkovitih zgrada. Po ocjeni recenzenata prof.dr.sc. Janeza Kresala, prof. Ljubomira Miščevića i prof.dr.sc. Saše Medveda, knjiga daje cjelovitu informaciju o takvoj tehnologiji gradnje. Prvenstveno je namijenjena profesionalcima arhitektima, projektantima strojarskih i elektroinstalacija, studentima, a primjerena je i drugoj stručnoj javnosti i investitorima.

Pasivna kuća nije potpuno nov način gradnje. To je dosljedno projektirana i izvedena niskoenergetska kuća, koja zahtijeva izvjesna dodatna znanja i sinergijski pristup svih sudionika – od arhitekta, građevinskog fizičara, projektanta strojarskih i elektroinstalacija, do izvoditelja i ponuđača različitih materijala koji moraju zadovoljiti izvedbu arhitekture energetskog standarda pasivne kuće.

U ekološki osviještenim državama poput Njemačke, Austrije i Švicarske, pasivna kuća više nije novost, već ustaljen način gradnje koji postaje standard u suvremenoj arhitekturi i građevnoj praksi.

Uz predgovor dr. sc. Wolfganga Feista, izumitelja pasivne kuće, uvodne tekstove recenzenata prof.dr.sc. Janeza Kresala i prof. Ljubomira Miščevića, knjiga sadrži šest poglavlja. U prvom poglavlju se iscrpno tumači koncept pasivne kuće i stambene udobnosti. U drugom poglavlju su prikazani osnovni principi projektiranja. Komponente koje definiraju standard pasivne kuće koje se najviše razlikuju od trenutačne građevne prakse su konstrukcija bez toplinskih mostova i zrakotjesnost vanjskog omotača, koji su obrađeni u trećem i četvrtom poglavlju. U zadnja dva poglavlja se obrađuju prozračivanje i grijanje pasivne kuće koji predstavljaju inovaciju.

Razloga za presporo usvajanje pasivne kuće u nas je više. Pomanjkanje znanja i informacija kao i nepoznavanje ponude u tom području su najčešći razlozi. Uvjereni smo i na temelju osobnog stručnog iskustva da su na hrvatskom tržištu dostupni svi materijali i tehnologije koji omogućavaju gradnju pasivne kuće, a sve ih je više domaće proizvodnje. Knjigom Pasivna kuća ispunit će se praznina u informiranosti. Sadržaj knjige je bogato ilustriran s oko 200 autorskih fotografija u boji i tehničkih detalja. Stručni dio knjige sadrži oko 130 stranica. Predviđena naklada 1. izdanja knjige je 1000 primjeraka u formatu A4 tvrdog ovitka s DVD-om kataloga sponzora.

Da bi sadržaj bio potpuniji knjiga ima dodatak u kojem su predstavljeni proizvođači, zastupnici i izvoditelji koji svojom ponudom pokrivaju pojedina područja i komponente pasivne kuće. Dodatak na DVD-u je razdijeljen u potpoglavlja: materijali (toplinske izolacije, materijali za zrakotjesnost…), tehnologije gradnje (laka gradnja-montažne kuće, masivna gradnja-opeka, porobeton, beton, mješoviti sustavi-izgubljena oplata od materijala toplinske izolacije…), prozori, vrata, elementi za zaštitu od sunčevog zračenja, prozračivanje, grijanje (prijenosnici topline, toplinske crpke, toplinski pretvornici, …), fotonaponski pretvornici sunčeve energije, inteligentni sustavi (IT za regulaciju i automatizaciju, rasvjetu, kontrolu operacija, interoperabilnost, …) i izvoditeljska poduzeća koja pokazuju interes za gradnju pasivnih kuća. Dodatak će upotpuniti informacije o tome što je pasivna kuća, kako i s kim ju mogu realizirati.

Pozivamo Vas da s oglasom u tiskanom obliku, a ovisno o veličini oglasa i s odgovarajućim prostorom digitalnog zapisa (tekst, slika, video), predstavite svoju djelatnost s referencama i tako financijski omogućite izdavanje knjige. Sudjelujte s reklamnim oglasom i logotipom kojeg treba pripremiti u digitalnom obliku (format 300 dpi, CMYK, tif, jpeg, EPS; na CD-u ili e-mailom) u kojem navedite područje djelovanja, proizvodnje materijala, elemenata i sustava, značajke, referentna ostvarenja u veličinama:

 • a) 6,0 x 9,0 cm (horizontalno A4/8).
 • b) 9,0 x 13,5 cm (A4/4) .
 • c) 13,5 x 18,5 cm (horizontalno A4/2)
 • d) 18,5 x 27,5 cm (A4)

  S većim brojem oglašivača knjiga će dobiti na vrijednosti i ponuditi čitateljima vjerodostojnu informaciju o ponudama. Pozivamo Vas da sudjelujete pri izdavanju ove vrlo interesantne stručne knjige i pošaljete nam odgovor najkasnije do 15.01.2007., kako bi izašla iz tiska u vrijeme prigodnog poklanjanja (oko 31.01.).

  Dodatne informacije možete dobiti i prijavu izvršiti na adresu izdavača SUN ARH d.o.o. na sunarh@zg.t-com.hr ili na tel./fax: (+385 01) 4821501, (+385 0) 98 230940 i na interaktivnom obrascu na www.sunarh.hr (izdavaštvo).

  S poštovanjem,

  Direktorica – Olga Miščević, prof.

  ]]>