10 godina – Oris50

Oris i sveopća kulturološka k oris t ili arhitektura kaokultura Već od svog prvog broja časopis Oris nadmašio je svoj izvorni cilj postavši ne samo glasilo koje stručno i razložno prati, kako stoji u zaglavlju “arhitekturu i kulturu”, nego i bitno pridonosi promociji arhitekture kao jedne od najpropulzivnijih sastavnica suvremene kulture. U ovim vremenima, u kojima se riječ i slika grčevito bore za komunikološki primat, takva se nakana mogla postići samo dobro koordiniranim multimedijalnim projektom.

S obzirom na to da nisam stručnjak za arhitekturu, namjerno ću preskočiti neosporno visoke teorijske i stručne dosege rasprava o arhitekturi objavljenih u Orisu, te ću se pokušati usredotočiti na opis i analizu njihova, barem u ovoj sredini, jedinstvenog uređivačkog i izdavačkog profil, koji je zadužio ne samo ljubitelje i proučavatelje arhitekture nego i niza srodnih kulturoloških područja.

Konačno, činjenica da su fotograf Damir Fabijanić i likovni umjetnik i dizajner Ante Rašić već od prvog broja ravnopravni članovi uredništva Orisa u potpunosti potvrđuje svijest ostalih inicijatora ovog projekta, glavnog urednika Andrije Rusana i članova uredništva Ante Nikše Bilića, Sanje Filep, Tadeja Glažara i Vere Grimmer, kako je izgled časopisa podjednako važan kao i sadržaj.

Nota bene, u idealni format svakog broja redovito su uvrštavane teme iz likovne umjetnosti i dizajna, a nerijetko su objavljivana čak i literarna ostvarenja kao potvrda uvjerenja kako je arhitektura sintezna umjetnost čiji je cilj oblikovati prostor u skladu sa suvremenim oscilacijama ukusa i senzibiliteta.

Rijetki su časopisi koji su s tolikom seizmografskom preciznošću artikulirali preinake duha remena i u tom se smislu Oris može usporediti s revolucionarnim imageom i snažnim kulturološkim impactom tjednika Polet i časopisa Film, koje je također oblikovao vrhunski likovni umjetnik i dizajner Goran Trbuljak. U krajnjoj liniji, Oris je vrlo brzo dobio i jedan i do danas važeći kompliment: u ponajbolje opskrbljenim zagrebačkih knjižarama, “Algoritmu” i \”Profilu\”, uvršten je na police s najatraktivnijim inozemnim izdanjima, a isti je tretman zadobio i u bečkoj knjižari “Prachner” u poznatom Museums Quartieru.

U matičnoj tvrtki Arhitekst, časopis Oris bio je detonator realizacije brojnih projekata, poput izložbe i knjige „Oris ideja” koja je održana u mnogim europskim gradovima, te koncipiranja i sustavnog provođenja danas kultne manifestacije međunarodnog odjeka poznate pod nazivom „Dani Orisa”. Nadalje, objavljene su i neke knjige o arhitekturi od kojih je posljednja „Suvremena hrvatska arhitektura – testiranje stvarnosti”.

U tom kontekstu valja shvatiti i ovu ingenioznu prezentaciju prijeđenog puta i otisnutih pedeset brojeva časopisa koji je svojom stručnošću, akribijom i inovativnošću postao regionalni intelektualni brand, u potpunosti usuglašen sa suvremenim komunikološkim i izdavačkim standardima. Ono što je dosad realizirao u okvirima grafičkog dizajna kreativni tim studija Rašić ovoga je puta prezentirao u mediju prostorne instalacije, sretno i spretno iskoristivši prostorne gabarite Meštrovićeva Doma hrvatskih umjetnika.

Kao osnovni izlagački princip odabrana je dvostrukost statične i dinamične (ili možda, bolje rečeno, “animirane”) prezentacij, kao jasna naznaka da se ovom retrospektivom prve radne desetljetke u podjednakoj mjeri nastojalo istaknuti ono dosad postignuto kao i ono što bi se željelo izmijeniti i pridodati u novim stvaralačkim avanturama.

Ne sumnjajući kako će Oris i nadalje povlačiti zanimljive i izazovne stvaralačke poteze, valja zaključiti kako je u prvih deset godina njegova djelovanja postignuta iznimna kulturološka korist koja se nametnula kao jedna od ključnih odrednica suvremene hrvatske likovne i sveukupne kulturne periodike. Darko Glavan

]]>