140 milijuna eura čeka korisnike!

HRVATSKA – Za novčanu potporu mogu se prijaviti sve vrste organizacija – udruge, tvrtke, tijela državne uprave, sveučilišta i lokalne vlasti, ali i fizičke osobe koje moraju priložiti financijsko jamstvo

Hrvatska bi svake godine, dok ne postane članica Europske unije, iz pretpristupnih fondova Europske komisije mogla dobivati najmanje 140 milijuna eura. Iako su vijesti o pretpristupnim fondovima, na koje Hrvatska kao zemlja kandidatkinja ima pravo, dočekane s odobravanjem, činjenica je da zapravo veoma mali broj ljudi preciznije može odgovoriti na pitanje što taj novac može značiti za hrvatske udruge, tvrtke, znanstvenike, »obične« građane, te kako ga zatražiti i na kraju iskoristiti. Za europsku novčanu potporu mogu se prijaviti sve vrste organizacija, a to su udruge, tvrtke, tijela državne uprave, sveučilišta i lokalne vlasti, ali i fizičke osobe, koje moraju priložiti financijsko jamstvo. Od kandidata se traži da tijekom primanja potpore mora biti sposoban financirati svoje uobičajene aktivnosti. Fondovi će, naime, uvažavati samo one troškove koji se nalaze na popisu opravdanih: izdatke za zaposlenike, putne troškove i troškove smještaja, opremu, troškove bankovnih jamstava i sl., te maksimalni iznos od sedam posto ukupnih izravnih prihvatljivih troškova.

Neće se financirati troškovi općeg kapitala, stope zaduživanja, tečajni gubici, amortizacija, troškovi najma, kao ni troškovi za luksuz. Iako je, kako u predgovoru knjige »Europski fondovi za Hrvatsku« kaže Neven Mimica, u Hrvatskoj od europskog novca teško očekivati čudo koje se dogodilo u Irskoj, od pretpristupnih fondova možemo očekivati pomoć od najviše četiri posto BDP-a godišnje. Prema projekcijama korištenja zajedničkih fondovaoni nude veliku mogućnost financiranja, a najvažnije od svega jest da ih je šteta ne koristiti. U svim slučajevima EK očekuje da projekt bude smislen, motiviran, i jasno napisan. Potreban je ugovaratelj projekta, osoba ili organizacija zadužena za upravljanje parnerskom mrežom, koja može biti regionalna, prekogranična, te transnacionalna. Isti programi ne mogu se prijaviti za nekoliko fondova istodobno, a iznimno je važno da u svakom predloženom projektu bude jasno definiran cilj i zemljopisno područje koje program pokriva. Iz dugačkog popisa fondova koje Hrvatska može koristiti izdvojit ćemo samo neke, zasigurno manje poznate, koji mogu biti zanimljivi lokalnim, siromašnijim zajednicama, ali i udrugama i manjim skupinama ljudi.

Osim češće spominjanih makroprojekata, fondova i zajmova koji potiču poduzetništvo, poljoprivredu, informatiziranost, znanost, infrastrukturu i sl., EU-ovi fondovi nude priličan iznos onima koji provode preventivne mjere protiv svih oblika nasilja, podrške ženama, ugroženim skupinama, djeci i mladima. Izdvaja se tu cijeli niz potpora za male projekte u području ljudskih prava, borbe protiv diskriminacije i nejednakosti na tržištu rada, kao i onih koji potiču toleranciju i snošljivost. Tu je i Fond za razvoj kinodvorana i kinematografije, fondovi za organizaciju skupova za mlade iz različitih sredina, natjecanja u izradi web stranica, europsku regiju godine kao i svi pilot-projekti koji se bave mladima. Zanimljive su i potpore suradnje za prihvat, integraciju i dobrovoljni povratak izbjeglica, prognanika i azilanata, za što europski proračun predviđa čak 112 milijuna eura. Za lokalne sredine koje muče muku s vlastitim proračunima od koristi bi mogli biti fondovi iz kojih se nude potpore za međusobno povezivanje gradova koji stimuliraju europsko građanstvo, ali i cijeli niz drugih projekata vladinih ili nevladinih tijela koji podupiru europski duh. Tu su i fondovi namijenjeni promicanju ravnopravnosti među spolovima, te zaštitu prirode i eko-sustava. Kulturne djelatnosti, također, mogu iznaći velike mogućnosti financiranja, a posebice se cijeni poticanje suradnje između umjetnika i kulturnih institucija različitih zemalja, kao i rad medija koji se bave europskim temama. Branka Valentić Izvor: Vjesnik www.vjesnik.hr

]]>