3. hrvatski seminar o tlačnoj opremi

ZAGREB – 3. hrvatski seminar o tlačnoj opremi nastavlja s kontinuiranim informiranjem o stanju zakonskih propisa i drugih relevantnih propisa kako u Republici Hrvatskoj, Europskoj uniji i šire.

Oprema pod tlakom predstavlja izrazito važno područje te je upravo stoga nužno utvrditi trenutno stanje na tom području. Seminar će potaknuti na što brže prenošenje europskih tehničkih propisa i specifikacija u hrvatski sustav te će stručnjaci koji se bave ovom problematikom imati jedinstvenu priliku saznati najnovije informacije iz područja tlačne opreme. Napomenimo kako po prvi puta do sada imamo priliku komentirati i hrvatske propise koji su stupili na snagu u ožujku ove godine. Upravo tim činom započeo je proces uvođenja europske regulative za opremu pod tlakom u hrvatsko zakonodavstvo koji se mora završiti do pristupa Republike Hrvatske EU. Zato je i ovaj seminar prilagođen tom procesu.

Želja je organizatora da se kroz aktualne teme seminara i diskusije zacrta kvalitetan put za prelazak na novi sustav. Organizator 3. hrvatskog seminara o tlačnoj opremi je tvrtka ENERGETIKA MARKETING iz Zagreba, a suorganizatori su: • Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva RH • Državni inspektorat, Služba nadzora u području elektroenergetike, rudarstva i posuda pod tlakom, Odjel u području posuda pod tlakom • Hrvatski zavod za norme • Hrvatska akreditacijska agencija • Hrvatska komora arhitekata i inženjera u graditeljstvu, Razred inženjera strojarstva • Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje

Nadamo se kako ćete prepoznati važnost održavanja ovog stručnog skupa te nam se pridružiti u radu s ciljem informiranja javnosti o ovim aktualnim i važnim temama. Uz poštovanje, ORGANIZATOR ENERGETIKA MARKETING Zagreb, Sokolska 25 Voditeljica Odjela za odnose s javnošću Antonia HOHNJEC, dipl.nov. tel: 01/ 377 12 56 /116 fax: 01/ 377 24 29 www.em.com.hr http://www.em.com.hr/

]]>