300.000 kuna za poduzetničku zonu

OSIJEK – Predstavnici Osječko-baranjske županije, na čelu sa županom Krešimirom Bubalom, zamjenikom župana Danijelom Srbom te pročelnicima Županije za gospodarstvo, školstvo i poljoprivredu, posjetili su jučer općinu Antunovac.

Tamo su razgovarali s čelnim ljudima te općine o razvoju gospodarstva, detaljnom planu uređenja centra općine i gradnji komunalne infrastrukture, a glavna je tema bila sufinanciranje Županije u gradnji poduzetničke zone. “Županija je odlučila dati 300.000 kuna sredstava za gradnju zone. Ona će se prostirati na prostoru veličine dvanaest i pol hektara, a bit će podijeljena na 45 parcela veličine od 2.400 do 3.000 kvadrata. Moram napomenuti da ćemo biti vrlo fleksibilni pri prodaji zemljišta i naplaćivanju komunalija, što znači da će uvjeti biti povoljni. Jedini je uvjet zapošljavanje ljudi iz općine Antunovac. Poduzetnička će se zona početi graditi iduće godine”, rekao je Ivan Anušić, načelnik Općine. Tema razgovora bila je i gradnja crkve za čije je potrebe općina darivala zemljište vrijedno 300.000 kuna, a i odrekla se komunalnih naknada koje bi inače iznosile više od 150.000 kuna. Gradnja crkve trebala bi početi do kraja godine. Do kraja 2006. trebala biti završena i gradnja komunalne infrastrukture u Antunovcu, kada bi trebala početi gradnja u Ivanovcu. U Antunovac će se uskoro doseliti 180 obitelji iz prognaničkog naselja koje su živjele na pustarama. Za njih su sagrađene kuće na trima lokacijama – u Josipinom dvoru, Rudinama i Selešu. Predstavnici Općine i Županije razgovarali su također i o ostalim sufinanciranjima raznih projekata. (M.B.) Izvor: www.Glas-Slavonije.hr

]]>