A/V relacija

A/V relacija – Kompaktnost građevinske supstance izražava se relacijom između površine omotača, koja emitira toplinu (A) prema zagrijavanom volumenu (V). Što je A/V-relacija manja, to je manja i specifična energetska potreba po m3 zagrijavanog prostora pri istovjetnim uvjetima. Najmanju A/V-relaciju ima objekat u obliku kugle, kojeg slijedi oblik kocke.

Tipične A/V -relacije su:

  • Samostalne obiteljske kuće 0,7 do preko 1,2
  • Kuće u nizu 0,5 do 1
  • Višeobiteljske kuće 0,2 do 0,

    Primarno je A/V-relacija ovisna o apsolutnoj veličini građevinske supstance, sekundarno o njenom obliku. U pravilu vrijedi iskustvena formula, da se grade graševinske supstance što većeg volumena. Visina istaka / konzole

    ]]>