ACI gradi vezove za megajahte od 30 metara

HRVATSKA – Osim primjerenih vezova postupno će se kreirati specifične usluge koje bi mogle zadovoljiti želje pojedinih gostiju

S obzirom na povećani broj uplovljavanja megajahti u hrvatski Jadran, a nedostatak vezova za primjeren prihvat velikih, luksuznih plovila, ACI će povećati broj vezova za megajahte u svim svojim marinama kojih u lancu ima 21. Broj vezova u ACI-jevim marinama povećavat će se ovisno o mogućnostima pojedinih marina kao i prema mogućnostima prostornih planova lokalnih zajednica, navodi direktor ACI-ja Anto Violić. ACI je na ovaj potez osim rastuće potražnje na tržištu u djelatnosti iznajmljivanja vezova, koja je od 1996. godine postala bazična ACI-jeva djelatnost, vjerojatno potaknula i tržišna konkurentnost s obzirom na sve veći broj najava privatnog sektora o gradnji marina za megajahte. Violić navodi podatak da je ove godine u ACI uplovilo 50 megajahti kojima se dužina kreće od 35 do 76 metara. Za sada pojedine ACI-jeve marine, njih sedam, imaju ulogu privezišta za megajahte. U ACI-ju planiraju širenje sadržaja usluga za goste s megajahta. Osim primjerenih vezova, postupno će se kreirati specifične usluge koje bi mogle zadovoljiti želje pojedinih gostiju, primjerice organizirane kompletne nabavke za brod i njezine dostave. ACI bi pružao cjelokupnu turističku uslugu, a ostale djelatnosti koje se ne nalaze unutar ACI marina (usluge servisa, zimskog priveza, održavanja plovila) bile bi osigurane u suradnji s lokalnom zajednicom. “ACI ne želi zauzeti cijelo tržište već nišu u kojoj može biti najbolji, a ostale djelatnosti će organizirati s najboljima izvan ACI sustava, od čega će svi imati koristi”, tumači Violić, ograđujući se unaprijed od monopolizma. Više o ovoj temi na www.Poslovni.hr

]]>