Adaptirana kuća

Adaptirana kuća – Kod adaptirane kuće se u pravilu izrađuje kompletan omotač objekta (fasada) – vanjski zidovi, prozori, kućna vrata te krov. Prema želji investitora u opseg građevinskih radova i uz naknadu može ući i adaptacija unutarnjeg područja- katni stropovi, stepeništa i sl. Za grijanje, ventilaciju, sanitarne i električne instalacije, postavljanje estriha i ličenje investitor se mora pobrinuti sam ili angažirati građevinske tvrtke. Paketi za adaptaciju objekata sadrže obrte sortirane za unutarnju adaptaciju, potreban materijal, primjerice elemente za montažu grijanja, elektro-instalacijske pakete te izolacijske materijale.