Akcija Vir, Ministrica Marina Matulović – Dropulić

VIR – Riječ je o 12 temelja, 10 objekata u izgradnji i još 26 poludovršenih objekata. Od toga 23 objekta su u vlasništvu hrvatskih državljana, 18 u vlasništvu mađarskih, šest bosansko-hercegovačkih i jedan slovenskih državljana

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva ovoga tjedna započet će rušenje 48 bespravno izgrađenih objekata na otoku Viru. Rušit će se objekti koji se nalaze isključivo na pomorskom dobru i u zoni 70 metara neizgrađenog građevinskog zemljišta”, najavila je to ministrica Marina Matulović-Dropulić u ponedjeljak na konferenciji za novinare. Uglavnom vikendice Riječ je o 12 temelja, 10 objekata u izgradnji i još 26 poludovršenih objekata. Od toga 23 objekta su u vlasništvu hrvatskih državljana, 18 u vlasništvu mađarskih, šest bosansko-hercegovačkih i jedan slovenskih državljana. – Do sada nismo rušili objekte koji su nekome jedini krov nad glavom, pa nećemo ni sada. U pravilu, radi se o vikendicama, a ne o kućama za stanovanje – rekla je ministrica te poručila kako se napokon u bespravnu gradnju mora uvesti reda, ali u skladu sa zakonom i prostornim planovima. Neažurna Općina Ministrica je ostavila otvorenim mogućnost da se preostalih 150 objekata koje je inspekcija ministarstva još u ožujku ove godine predvidjela za rušenje, od ukupno 8,5 tisuća bespravno sagrađenih objekata, legalizira. S tim u vezi spomenula je prijedlog koji je ministarstvo uputilo načelniku općine Vir još u kolovozu prošle godine da se dio državne ceste koja ide kroz Vir prenamijeni u lokalnu. Time bi se, kaže ministrica, otvorila mogućnost legalizacije čak 200 objekata koji se nalaze uz cestu, ali je napomenula da Općina Vir do danas nije podnijela zahtjev za dekategorizaciju ceste. S. DUKIĆ Izvor: www.SlobodnaDalmacija.hr

]]>