Akcije na višekatnu konstrukciju

Akcija je slučajna veličina, tj. promjenljiva bazna varijabla, isto kao i otpornost, ali definirana neovisno o vremenu i prostoru, osim u kombinaciji nastupa na konstrukciju.

Stari propisi dijelili su opterećenja na osnovna, dopunska i izvanredna, grupirana prema intenzitetu djelovanja tijekom vremena, ne uzimajući u obzir promjenu intenziteta, u zavisnosti o vremenu izraženu putem statističkih parametara, u odnosu na gustoću distribucije funkcije opterećenja.

Opterećenja su specifična za svaku vrstu objekata, te u općem smislu govorimo o akcijama na konstrukciju u odnosu na promjenu intenziteta tijekom vremena. Vrijeme unutar kojega se promatra promjena akcije na konstrukciju ovisi o vijeku trajanja konstrukcije, koje se postavlja kao osnovni uvjet za nosivost konstrukcije, a promatra se iz grupe podataka zapisanih intenziteta tijekom proteklog vremena.

Na temelju takvih zapisa matematički se formulira funkcija gustoće distribucije za akciju, te se uzima njezina fraktalna vrijednost kao karakteristična vrijednost vjerojatnosti za koju ista neće biti prekoračena.

Funkcije gustoće distribucije razlikuju se u ovisnosti o zapisanim podacima mjerenja, te se svode za potrebe definicije proračunskih vrijednost i opterećenja sa statističkim parametrima, koji odgovaraju normaliziranoj (zamjenskoj) funkciji distribucije.

Svrha ovoga pojednostavljenja je radi određivanja stupnja pouzdanosti preko parcijalnih koeficijenata sigurnosti u dokazu nosivosti za različita granična stanja. Novi koncepti sigurnosti i učinkovitosti u konstrukciji višekatnih objekata]]>