Aluminijska fasada

Osnovni materijal za proizvodnju laganog metala aluminija je boksit. Iz njega se kemijskim postupkom čišćenja dobije glinica (aluminij-oksid).

Proizvodnja/osobine

Osnovni materijal za proizvodnju laganog metala aluminija je boksit. Iz njega se kemijskim postupkom čišćenja dobije glinica (aluminij-oksid). Postupkom elektrolize se iz glinice proizvodi čisti aluminij.

Zbog visokih temperatura u procesu proizvodnje su troškovi dobivanja laganog metala izuzetno visoki. Međutim trajno postojana površina daje tom materijalu dugi vijek trajanja, što ga čini iznimno ekonomičnim.

Pod pojmom aluminij podrazumijeva se kako čisti aluminij (Al), ali i slitine aluminija. Zbog manje čvrstoće čistog aluminija u građevinarstvu se u pravilu koriste slitine aluminija.

Već prema specifičnosti namjene dodavanjem mangana, magnezija, silicija i cinka nastaju slitine aluminija, čija je obrada, postojanost na koroziju, čvrstoća i mogućnost eloksiranja posebno povoljna. Razlikuju se slitine koje nisu termički obrađene (manja čvrstoća, veća postojanost na koroziju) i termički obrađene slitine (veća čvrstoća koja nastaje termičkom obradom).

Oblik/primjena

Oblikovanje aluminija odnosno slitina vrši se postupkom gnječenja, valjanja, prešanja, izvlačenjem ili kovanjem do poluproizvoda lijevane slitine koje se dobij u postupkom lijevanja u odljevke (koksni lijev, tlačni lijev, vučeni lijev)

Najstrarija postojeća zgrada u Njemačkoj s fasadom od aluminija jeste Westfallenhalle u Dortmundu, izgrađena 1952. godine, na kojoj se koristio još uvijek suvremeni materijal, koji se i danas primjenjuje u velikim količinama uprvo pri gradnji fasada.

Zbog male težine od samo 2,7 g/cm3 (1/3 od čelika ), postojanosti na koroziju kao i dobre sposobnosti daljnje prerade, aluminij se u gradnji fasada koristi mnogostruko i to npr.:

– limovi, profili i cijevi za nosive ugradbene elemente
– profili za donju konstrukciju
obloge fasade kao kasetirane ploče, paneli, valoviti i trapezni profili,
– perforirani limovi,sendvič-ploče,šindre
– profili za ]vrata i prozore
– nosive stupno-profilne konstrukcije
– rešetkasti roštiljni nosači
– sendvič-elementi
– okovi
– lijevani elementi
– folije (već 0,02 mm-ska aluminijska folija je praktično nepropusna za paru)

Zbog toplinske dilatacije u područjima visokih temperatura, relevantnih u praksi, treba svakako voditi računa o primjeni aluminija na konstrukcijama bez naprezanja (koeficijent toplinske dilatacije 23,5×10-6 K-1, dvostruko veća vrijednost nego kod čelika) Veliki otvori i pomični spojevi se prethodno moraju precizno definirati.

Aluminij na zraku formira prirodni zaštitni sloj, te tako spriječava koroziju metala. Površina vremenom gubi sjaj i postaje mat-siva. U pravilu se aluminjski profili ili limovi na fasadam eloksiraju, odnosno premazuju zaštitnim slojem, kako bi materijal bio zaštićen od utjecaja okoliša i mehaničkih djelovanja.

Aluminijske slitine bez certifikata spadaju u klasu građevinskih materijala A1. Materijal se tali na temperaturi od 600 ºC. Ovaj lagani metal može se ponovno obrađivti jednostavno i cjenovno povoljno. Pri tome je za dobivanje aluminija iz boksita potreban samo dio energije.  Više na temu aluminijske fasade pogledajte ovdje

]]>