Aluminijski podupirači s okvirima za ukrutu

Aluminijski profili podupirača su oblikovani tako da se okviri za ukrutu mogu spajati brzim spojem . Tako nastaju nosive skele željene visine kao i prostorne nosive skele za visokogradnju .

Dimenzije okvira za ukrutu usklađene su sa sistemskim mjerama sistema stropne oplate svakog pojedinog proizvođača. Tako se sistemske sile mogu postavljati i na većim visinama.

Prednost ovih sistema je da se osnovni elementi podupirači mogu postavljati uvijek npr. kao pojedinačni podupirači ali i kao držači u prostornim nosivim skelama. Tako nastaje veliko rasterećenje, koje ne neophodno za modernu investicijsku gradnju.

Građevinski podupirači

Kao jednostavna izvedba sistemske nosive skele koriste se “ građevinski podupirači od čelika s uređajem za izvlačenje, kako i glasi zvanična oznaka poznatih podupirača od čeličnih cijevi. Tako se nazivaju i u DIN 4424 , a Institut za građevinsku tehniku u Berlinu dodijelio je tom proizvodu ekstra-certificiranu oznaku.

Od 2000.godine su građevinski podupirači svrstani u prvu europsku normu u području oplata i skela, EN 1065. Osim toga podupirači prema DIN 4424 zaštićeni su u klasama B i C.

Podupirači su svrstani u nove klase, a dimenzionirani su tako da na svakoj dužini izvlačenja imaju isto dopušteno opterećenja. To na gradilištu omogućuje siguran rad bez tabela.

Nosivost je prepoznatljiva prema obliku glave i podnožja podupirača.
 • klasa
 • D dopuštena nosivost od 20 KN
 • klasa E dopuštena nosivost od 30 KN
 • Dok prethodni podupirači klase B i C imaju kvadratične odnosno osmokutne glave i podnožja, podupirači novih klasa s jednakim opterećenjem na svim dužinama izvlačenja imaju razvijenu novu formu: za podupirače klase D konkavno zaobljenje kutova kvadratične ploče i za sve podupirače klase E konveksno zaobljenje kutova

  Liftovi

  “Vrijeme je novac”. To vrijedi posebno za transportni učinak lifta na gradilištu. Kod različitih vrsta rada na gradilištu

 • transport
 • materijala
 • transport
 • osoblja odnosno
 • transportni
 • podest

  odlučujuće su uvije stvarne korisne vrijednosti.

  Kada veliki transportni učinak prati brza montaža i demonaža onda je na jednom projektu više nego očigledna proračunska ušteda vremena i troškova.

  Viseće skele

  Viseće skele se koriste tamo gdje se radne i zaštitne skele ne mogu montirati na čvrstu podlogu i to iz

 • statičkih
 • prometno-tehničkih
 • ili
 • sigurnosno
 • relevantnih razloga

  Skele se mogu koristiti za obradu i održavanje fasadnih površina ovješene s krova ili pomične na krovu, kako bi bile pokretne na fasadama.

  Sljedeće tipično područje primjene kod kojeg su nosači za premošćenje većinom fiksni sastavni dio viseće skele, jesu ravne skele: služe za montažu ili saniranje stropova na javnim objektima. Tako je izbjegnuta opasnost ugrožavanja pješaka odnosno omogućeno je njihovo neometano kretanje za vrijeme trajanja radova ( npr. bazeni za plivanje, dvorane i sl.)

  Skele na ljestvama

  Definicija prema DIN 4420:

  Skele na ljestvama su sistemske skele sastavljeni od ljestvi za skele s drvenim ogradama i profilima od drveta ili čelika. Skele na ljestvama predstavljaju u razvoju skela prijelaznu fazu od skela sa šipkama od pojedinačnih drvenih držača do okvira od čelika ili aluminija modernih okvirnih skela.

  “Ljestve” imaju držače od drveta i profile isto tako od drveta, ugrađene u određenim razmacima. Kasnije su držači dobili otvore u određenim pomacima, u koje se mogao utaknuti zaobljeni čelik, na koje se postavljaju drvene obloge od fosni. Obloge se mogu podizati točno do visine na kojoj se izvode radovi.

  Ljestve se na objektu moraju sidriti.

  Razmak ljestvi određuje se prema grupi skela te prema uporabljenim fosnama kao oblogama. Skele na ljestvama se smiju koristiti samo u grupi 1 do 3.

  Oznaka radne skele (AG) kao skele na ljestvama (LG) i kao vertikalna skela (SL) s uzdužno orijentiranim položajem skele grupe skela 3.

  Skela DIN 4420-AG-LG-SL 3

  Dimenzije skele

  Skele spojenih konzolnim cijevima od čelika smiju se koristiti u standaradnim izvedbama kao fasadne skele do
 • visine skele od 30 m uz primjenu čeličnih cijevi tip 4 prema DIN 4427
 • visine skele od 20 m uz primjenu ostalih čeličnih cijevi
 • širine sistema <1,00 m
 • okomitog razmaka položaja konstrukcije od 2,00 m i
 • propisanih razmaka profila

  Razmaci profila nosača:

 • grupa skela 1 ili 2 = 2,50 m
 • grupa skela 3 ili 4 = 2,00 m
 • grupa skela 5 = 1,50 m
 • grupa skela 6 = 1,20 m

  Kod sistemskih skela su razmaci profilnih nosača zadani sistemskim mjerama horizontalnih okvira( 1,25, 2,50 m, 3,00 m) odnosno prema dopuštenjima prema zadanim opterećenjima. Pribor su nosači za premošćenje kao čvrsti sastavni dio skela spojenih konzolnim cijevima.

  Grupe skela

  Radne skele podjeljene su prema DIN 4420 u šest grupa skela (tabela 1) .

 • Primjeri područja primjene
 • Radne skele grupe skela 1 smiju se koristiti samo za poslove inspekcije
 • Radne skele grupe skela 2 smiju se koristiti samo za radove koji ne zahtjevaju odlaganje građevinskog materijala i pribora
 • Radne skele grupe skela 3 smiju se koristiti samo za radove kod kojih opterećenje osoblja i materijala ne prelazi korisnu težinu u odnosu na površinu od 200 kg/m2 npr. kod:

 • strojnog žbukanja i štuko-gipsanja
 • krovopokrivačkih radova
 • ličilačkih radova
 • radova na zaštiti od vlage
 • montažnih radova

  Radne skele grupe skela 4, 5 i 6 smiju se koristiti za radove od kojih se građevinski materijal odlaže ili spušta na oblogu skele. Naravno pri tome se ne smije prekoračiti dopušteno opterećenje prema tabeli 1 npr. kod

 • zidarskih radova
 • žbukanja
 • postavljanja armature
 • radovima na postavljanju pločica ili prirodnog kamena
 • montažnih radova

  Pretpostavka je svakako da se prilikom odlaganja materijala na površinu obloge ostavi širina prolaza od najmanje 0,20 m.

  Konzolne skele

  Konzolne skele se koriste kao radne i zaštitne skele na građevinama u niskogradnji i visokogradnji ali i na nosivim skelama, čije se obložne površine ovjese na konzole. Kao obloga skele služe u pravilu fosne. Za konzolne skele je neophodan dokaz za uporabu, koji se sastoji iz dokaza o stabilnosti kao i dokaza o sigurnosti rada. Za standardne izvedbe prema ulomku 5 “Pravilnika o zaštiti i sigurnosti na radu”, izdanje 1999 dokaz o uporabi već postoji.

  Standardna izvedba:

 • maksimalno u grupi skela 3 ( 200 kg/m2)
 • Dimenzije skele:

  širina b obložne površine najmanje 0,60 m i najviše 1,30 m obloga mora pokrivati sve kutove građevine u punoj širini kod odlaganja materijala na oblogu skele mora se ostaviti prolaz od najmanje 0,20 m

  Kako bi širina obloge pokrila i kutna rješenja postoje specijalne kutne konzole. Ovjes se vrši ili petljom , koja se kod ugradnje izgubi ili ovjesnim sistemima, kod kojih se glavni dijelovi ponovno dobiju i mogu se opet koristiti. Izgubi se ugrađeni sidreni dio. Ovi sistemi se nude za izolirane vanjske zidove.

  Podesti skela

  Čvrsto povezivanje pojedinačnih dijelova u jednu jedinicu vodilo je u području oplata do velikoplošnih jedinica za premještanje a tako i do racionalizacije i smanjenja troškova rada. Taj princip velikoplošnih jedinica za premještanje primjenjen je i na podeste skela.

  Podesti se već tvornički montiraju s oblogom, zaštitnom ogradom i bočnom zaštitom. Kako bi se podest mogao transportirati koncipiran je tako da se kako ovjesne konzole tako i kompletna zaštitna ograda montiraju rasklopno te se na gradilištu mogu direktno ovjesiti. Podesti su odmah nakon ovjesa potpuno sigurni i mogu se odmah koristiti. Kada su radovi završeni podesti se skidaju i slažu u naslage.

  Dispozicija je pojednostavljena PC-programom planiranja, na osnovu kojeg se može vrlo brzo isplanirati svaki tlocrt te prema tome disponirati točna količina. Većinu sistema odlikuju dvije do tri dimenzije. Izjednačavanje ostataka mjere se u konstrukciji skele može premostiti oblogama. Sistemi nude također i kutna rješenja.

  Podesti skela često se koriste kao zagatne krovne skele, kod koji se ovjes postavlja na istak krova. Prilikom demontaže se koristi pomoćni uređaj za ovjes dizalicom. Kod zagatne krovne skele treba voditi računa o povećanju ograde. To je regulirano u DIN 4420 i u UVV-u strukovne građevinske udruge.

  S tim u svezi neobično su važni pravilnici gradilišta i tzv. SiGe-planovi kao i upute proizvođača za montažu i uporabu, koji se uvijek moraju nalazati na gradilištu.

  Isturena skela

  Isturene skele obrađene su u DIN 4420 iz 1988.godine, međutim u praksi su zamjenjene već odavno konzolnim skelama ili modernim sistemima podesta. Koriste se jedino još u pojedinačnim slučajevima kod manjih građevinskih zanatskih radova.

  Kod konzola se radi zapravo o čeličnim profilima koji se drvenim klinovima učvršćuju na armirano betonski strop preko dvije prethodno ubetonirane čelične kuke. On prelazi ca.1,30 m preko ruba stropa te na vanjskom kraju ima uređaj za preuzimanje stupa ograde ( vidi sliku 1). Kao obloge se koriste drvene fosne.

  Prilikom zidanja objekta nosači ostaju u štednim otvorima, tako da kod demontaže ti otvori ostaju u građevini i moraju se zatvarati , što iziskuje vrijeme i dodatni posao. Otežano je također oblikovanje kutova, jer nosači okrenuti prema unutra ometaju jedni druge, ali DIN 4420 ima zato prijedlog izvedbe

  To je uostalom još jedan od razloga, zašto se ove skele vrlo rijetko koriste.

  Modularne skele

  Centralni detalj modularne skele je čvorište kao priključna točka na vertikalnom držaču. Oznaka”modularna skela” potječe od rasporeda držača s odgovarajućim čvorovima u modularnom razmaku, umjesto primjene okvira kao baznih elemenata.Tako se po želji mogu konstruirati osni razmaci i visine katova( obloge). Modularna skele je prilagodljiva i može se koristiti za vrlo zahtjevne tlocrte i oblike građevine, prije sve na zakrivljenim i kosim površinama.

  Prvobitno zamišljena za brodogradnju modularna se skela može koristiti u najrazličitijim industrijskim područjima kao npr.:

 • izgradnji hidrocentrala i inženjeringu
 • izgradnji nadzemnih vodova
 • izgradnji postrojenja
 • rafinerija
 • u brodogradilištima i avio-industriji
 • izgradnji kazališta i arena

  ali kao sasvim “normalna” fasadna skela.

  Prostorna ukruta sa završetkom sile i oblika preko čvorova te nosivost omogućena preko vertikalnih držača pretvaraju modularnu skelu u ravnu nosivu skelu kod izgradnje hidrocentrala i inženjeringu. Iz troškovnih razloga se modularna skela preporuča prije svega kod dužih razdoblja uporabe.

  Okvirne skele

  S okvirnim skelama započinje razdoblje sistematizacije u području skela. Konzolne cijevne skele su se odlikovale mnogostruko uporabljivim dijelovima, koji su bili ovisni o sistemu, sada su sistemske mjere odlučujuće i u pogledu konkurentnosti. Različiti proizvođači birali su različite osne dimenzije u svojim pojedinačnim sistemima. Osne dimenzije se normalno kreću od 2,50 do 3,00 m u dužinu i uvijek 2,00 m u visinu.

  Princip se sastoji od elemenata:

 • vertikalni okvir
 • horizontalni okvir s oblogom
 • dijagonala
 • i zaštitna ograda

  Svi pojedinačni dijelovi se utiču jedan u drugi prema prilagođenim dimenzijama, kao kod modularnog sistema, vijci uopće nisu potrebni.

  Danas se kod konstrukcije skela više ne može odreći okvirne skele zbog njenih ekonomskih ali i sigurnosno-tehničkih prednosti Većina fasadnih skela se danas izrađuje upravo u toj formi. Zbog sigurnosti primjene i logike pri montaži, koja isključuje mogućnost greške, okvirna skela je najprimjenjenija vrsta skele ne samo u području profesionalne montaže skela već i kod obrtničkih radova.

  Sistemska primjena vodi ka

 • uštede u cijeni
 • rada
 • optimiranju
 • skladištenja i transporta te tako i
 • brzoj amortizaciji investicije zvane skela, koja je konstruirana i proizvedena za dugo vrijeme uporabe i grubu svakodnevicu na gradilištu.

  Uputa: Kod montaže skele teba voditi računa o tome da su dijagonale i sidrenje postavljene prema građevini kako je propisano. Do pada skele dolazi uvijek samo zato što zakaže ukruta u horizontalnom smjeru ( paralelno ili okomito prema građevini).

  Spojne skele od čeličnih cijevi

  Spojne skele od čeličnih cijevi su radne i zaštitne skele sastavljene od čeličnih cijevi zaštićenih od korozije , spojnica i ostalih ugradbenih dijelova skele, ovisnih o sistemu. Vrlo su fleksibilne kod prilagodbe ali kod montaže najzahtjevnije. Iz tog razloga se vrlo malo koriste pa i kod prostornih modularnih skela.

  Opći zahtjevi: Skele moraju biti montirane i uporabljenje prema “ opće priznatim pravilima tehnike”. Dokaz uporabljivosti: Za spojne skele od čeličnih cijevi neophodan je dokaz njihove uporabljivosti, koji se sastoji od statičkog dokaza i dokaza sigurnosti i zaštite na radu. Ti dokazi se izvode na bazi DIN 4420-1.

  Područja primjene: Spojne skele od čeličnih cijevi se koriste tamo gdje iz geometrijskih razloga razmaci sistemskih skela ne odgovaraju,
 • jer se
 • na građevini samo na točno propisanim mjestima mogu postaviti držači odnosno sile se mogu izvoditi u građevinu samo na točno određenim mjestima
 • jer sistemski
 • uređaji ne mogu pratiti određeni oblik građevine
 • jer ekstremna
 • opterećenja čine ovjes držača nužnim, a sistemska primjena nema u datom slučaju smisla.

  Pretpostavke

  Prilikom konstrukcije materijala oplata i skela treba uzeti u obzir mnogobrojne faktore, već kod određivanja uvjeta izvedbe:

 • težina pojedinačnih
 • dijelova
 • kod profila: robusnost i torzijska krutost
 • rukovanje mora biti jednostavno
 • sigurnost kod primjene, bez mogućnosti zamjene dijelova
 • mogućnost višestruke primjene dijelova
 • neophodnost mjera za sprečavanje nesreća
 • ne smije biti dijelova koji se mogu izgubiti, sitni dijelovi moraju biti već montirani
 • voditi računa o odnosu cijena- učinak
 • provjeriti logistiku, lagani transport i skladištenje
 • treba svakako uzeti u obzir i karakteristike uporabljenih materijala
 • uporabljeni materijali se moraju lako reparirati

  Iz toga proizilaze vrlo kompleksni tijekovi konstrukcije, pri čemu se stalno kao međurezultat moraju provjeravati lakoća primjene i reduciranje troškova rada.

  ]]>