Arheološki lokalitet uništen jer ga nema u prostornom planu!?

SVETA MARIJA MAGDALENA – Na devastaciju jednog arheološkog lokaliteta ovih nas je dana upozorio Anton Meden iz udruge Dvegrajci. Prigodom izgradnje vodovoda u Svetoj Mariji Magdaleni na području Općine Gračišće uništen je arheološki sloj važne ilirske gradine iz brončanog doba.

Nisam previše iskusan, ali još nisam vidio dublji arheološki sloj. Ovdje je iznosio između 70 i 80 centimetara, a to je neobično mnogo, kaže Meden. Na proljeće su ga, kaže, o devastaciji gradine izvijestili neki Nijemci koji rade kao turistički vodiči. »Odmah sam obavijestio Arheološki muzej. Oni su prostor pogledali odmah drugi dan, ali već je napravljena velika šteta. Ne znam kako se to moglo dogoditi«, rekao je. O devastaciji arheoloških lokaliteta u posljednje se vrijeme relativno mnogo govori. Na Rogatici na Barbanštini potpuno je uništen arheološki sloj. Maklavun kod Kanfanara također je jako ugrožen, iako je tamo jedina grobnica mikenskog tipa u Istri, a slično je kod Višnjana, pa i diljem Istre. Sve se to po Medenovom mišljenju događa zbog raznih interesa, samovolje ili nepoznavanja stvari. – Ti bi se lokaliteti trebali zaštititi i urediti kao Monkodonja na Rovinjštini, koju sve više obilaze turisti. Ta nalazišta ne pripadaju samo nama, već predstavljaju kulturnu baštinu cijelog svijeta, zato bi trebalo donijeti odgovarajuće zakone i stvoriti učinkovitije inspekcije koje će nadzirati njihovo provođenje, smatra Meden.

Dr. Kristina Mihovilić iz Arheološkog muzeja Istre po dojavi je, kaže, posjetila gradilište vodovoda i konstatirala devastaciju arheološkog lokaliteta. Prema njenom mišljenju, to se dogodilo jer investitor nije tražio potrebnu dokumentaciju od Konzervatorskog odjela, koji bi potom muzeju dao nalog za istraživanja. »Ne možemo znati da se negdje kopa ako nas konzervatori ne obavijeste i ne daju nalog«, kaže Mihovilić. Predstavnik investitora Mario Labinjan, voditelj pazinske ispostave Istarskog vodovoda Buzet, kaže kako za sve, pa i ovaj vodovod, izrađuju idejne projekte. Njih prosljeđuju Uredu državne uprave za prostorno uređenje i graditeljstvo, koji prije izdavanja lokacijske dozvole pribavlja suglasnosti. – Nije tražena suglasnost Konzervatorskog odjela jer u prostornom planu prema kojem je izdana lokacijska dozvola ovo područje nije označeno kao arheološki lokalitet, kratko odgovara Rita Velan iz Ureda za prostorno uređenje i graditeljstvo.

Propusti u dokumentaciji postali su glavni krivac što je uništen dio vrijednog arheološkog lokaliteta. Dio područja na kojem je u srednjem vijeku sagrađena crkvica sv. Marije Magdalene još uvijek opasuju ostaci gradinskog zida, a razasuti dijelovi keramike nagovješćuju da tamo i dalje ima dijelova koje treba istražiti. Treba li istraživanja provesti što prije ili čekati neku investiciju, druga je priča, ali kao što arheološki lokaliteti imaju svoje vrijednosti, i ljudi koji uz njih žive imaju potrebe koje nameće suvremen način života. Pomirenju tih potreba i kulturnih vrijednosti zacijelo mogu pridonijeti kompetentni stručnjaci svojim napucima, istraživanjima i eventualnim ograničenjima. Možda bi se tako spriječili ovakvi nemili događaji. M. RIMANIĆ Izvor: Glas Istre www.glasistre.hr