Armatura

Armatura se sastoji u pravilu od čelične mreže koja se polaže u beton. Pojedinačni elementi se spajaju čvrsto žicom i fiksiraju se. Često se u temeljnu ploču uvlači prstenasto sidro, kao zaštita od mraza. To „ukrasno sidro“ se mora izlijevati kao prvo,jer se sastoji od armaturnih ploča, koje se povezuju u temeljnu plču. U nekim slučajevima se može primijeniti i beton od čeličnih vlakana,kod kojeg nije potrebna dodatna armatura. Mjesta na kojima su predviđena vrata moraju imati uzdužnu armaturu, jer tu nema protutlaka u odnosu na tlo.

]]>