Armirano-betonski bazeni

Bez obzira želite li armirano-betonski bazen izraditi unutar ili izvan vaše kuće, njegovoj realizaciji potrebno je pristupiti punom pažnjom kako bismo mu osigurali dug vijek trajanja bez oštećenja i šteta koje bi uslijedile zbog kvarova na njegovoj konstrukciji.

Elementi koje treba uzeti u obzir

Po svojoj funkciji bazen je spremnik za vodu. Specifičnost ovakva tipa spremnika ogleda se u:

– konstrukciji same školjke i popratnih (servisnih) prostorija

– instalacijama

– završnoj obradi površina

Betonski radovi

Armirano- betonski bazen može se ukopati u tlo ili objesiti na armirano-betonsku ploču. S obzirom na to da je bazen konstrukcija opterećena hidrostatskim tlakom, očito je da glavno opterećenje proizlazi iz težine same vode. U praksi, kod ukopavanja bazena u tlo, nužno je na odgovarajući način kompaktirati tlo i sloj drobljenca (ili šljunka) na njemu. Time se eliminira nekontrolirano slijeganje tla koje redovito dovodi do pucanja bazenske školjke, a time i do mogućeg otjecanja vode iz bazena.

Ukoliko se bazen grije, na tlo polažemo vrlo lagan EPS termobeton DRACOTERM kao toplinski izolator. Važno je napomenuti da armirano- betonska školjka treba biti zaštićena od prodora vode iz tla, kako bi se zaštitila sama konstrukcija od negativnog utjecaja voda (korozija armature i degradacija betonske matrice). Hidroizolacija koja u potpunosti eliminira negativne utjecaje podzemnih voda jest VOLTEX. Svojim tehnološkim karakteristikama VOLTEX nudi potpuno rješenje, bez obzira na složenost i oblik bazenske školjke i broj prodora kroza nj(više informacija o VOLTEX-u pogledajte na www.dracomerx.hr ili zatražite od našeg Tehničkog ureda).

Bazeni ovješeni o armirano-betonsku ploču pod sobom imaju stupove ili zidove koji sudjeluju u nošenju tereta same konstrukcije bazena i vode u njemu. Težište konstruiranja bazena usmjereno je k proračunu armirano-betonskih elemenata.

Inkorporiranje strojarnice, koja regulira parametre vode u bazenu, i drugih objekata poput preljevnih bazena slijedi arhitektonsku ideju čime se kod realizacije dobiva nekoliko objekata koji čine funkcionalnu cjelinu. Zajednička karakteristika svih objekata leži u potrebi za besprijekornom hidroizolacijom.

Prodori za instalacije

Kvalitetno rješenje bazena za sobom povlači potrebu za instalacijom brojne opreme i pripadajućih vodova. Kod određenog dijela izvođača prevladava mišljenje kako je dobro ugrađen beton dovoljna garancija nepropusnosti na mjestima prodora kroz konstrukciju. Međutim, praksa ih redovito demantira. Pravilno brtvljenje prodora kroz konstrukciju pretpostavlja kvalitetnu ugradnju betona, ali i aktivnih brtvi koje u dodiru s vodom ekspandiraju. Time se stvara tlačna vodonepropusna brtva na mjestu prodora unutar betonskih elemenata.

Dva su osnovna tipa prodora kroz betonsku konstrukciju:

1. elementi prodora (npr. cijev) postavljaju se u samu oplatu za vrijeme betoniranja

2. elementi se prodora postavljaju naknadno kroz ostavljeni prostor u betonu

Horizontalna površina armirano- betonske ploče nivelira se izvedbom dilatiranoga betonskog estriha. Njegova je uloga dvojaka. Prvo, osigurava dostatno glatku plohu, bilo vodoravnu ili u nagibu, za polaganje keramičkih pločica (vidi: odstupanje od ravnine kod niveliranja sa zaglađivanjem).

Drugo, dilatiranim poljima omogućava termodinamički rad betona bez pojave pukotina i odvajanja pločica. Kao materijal koristi se betonski estrih s dodatkom polipropilenskih vlakana DracoFibera koja sprječavaju pojavu pukotina. Preporučena debljina estriha je od 4,0 – 5,0 cm. Vrlo je bitno pravilno dilatirati estrih. Raspored dilatacija ovisi o položaju, klimatskoj zoni, završnoj obradi i geometriji bazena. Izvedbom estriha završava faza betonskih radova.

Ispitivanje konstrukcije

Kako je bazenska školjka konstrukcija koja treba zadržati znatan volumen vode, potrebno je izvršiti probu njene nosivosti i konstruktivne stabilnosti. Konstrukcija se puni vodom koja u školjci treba ostati 5 – 7 dana. Nakon pražnjenja školjke mogu se pojaviti pukotine koje se saniraju upotrebom ekspanzivne hidrofilne paste kao P-201 i reparaturnih mortova kao FLEXOMIX 30.

Priprema podloge

Tehnologija betoniranja u oplati najčešće rezultira betonom čije površine nisu glatke. Podrazumijevaju se manje denivelacije na spojevima oplatnih elemenata, s primjetnim tragovima istjecanja cementnog mlijeka. Betonirane elemente redovito prati i pojava sitnijih i krupnijih pukotina te šupljina nastalih uslijed segregacije. Armirano- betonske ploče hrapave su i sa zamjetnim tragovima ravnanja.

Niveliranje i reprofilacija betonskih elemenata je nužna.

Kako je izvesti?

Bilo kakvoj intervenciji na reprofiliranju i niveliranju betonskih površina prethodi uklanjanje nekoherentnih i trusnih dijelova betona te uklanjanjem prašine i tragova masti i ulja pjeskarenjem ili ispiranjem vodom pod tlakom kako bi podloga bila kompaktna i otporna. Drugim riječima, interveniramo na čistoj betonskoj podlozi.

Na vertikalnoj plohi odstranjuju se tragovi istjecanja cementnog mlijeka otucivanjem. Gnijezda i pukotine prevlače se slojem mikroarmirana tiksotropnog morta brzog vezivanja kao SPIDY 15. Niveliranje sa zaglađivanjem reparaturnog morta radii se kao da se keramika izravno polaže na reparaturni mort (odstupanje od ravnine treba biti najviše 3,0 mm pod 4 – metarskim ravnalom).

Izvedba hidroizolacije

Brtvljenje spojeva između horizontalnih, vertikalnih ili kosih površina Izvodi se dilatacijskom trakom koja ne propušta vodu elastična pletenog poliestera širine 15 cm, u sredini na 2/3 širine ojačana gumenom trakom (elastomerni kopolimer); otpornosti na vlak >300 N/5cm i izduljenja ?25% temperature rada od -30?C do +90?C kao GARVO. Dilatacijske trake treba međusobno preklopiti i prilijepiti na podlogu s elastičnim hidroizolacijskim premazom kao PLASTIVO 200 i prekriti istim materijalom po cijeloj izloženoj površini (prosječna potrošnja 0,5 kg/m1).

Brtvljenje eventualnih radnih spojeva na konstrukciji izvodi se trakom GARVO, pričvršćene na rubovima elastičnim polimercementnim premazom PLASTIVO 200 u dvjema rukama (jedna ispod trake, druga iznad) ukupne debljine minimalno 2 mm (1 mm po sloju) na način da se traka zbog bolje prionjivosti odostrag utopi u mort i postigne otpornost na predviđeni hidrostatski tlak.

Postavljanje hidroizolacijskoga sustava na vertikalnim površinama izvodi se nanošenjem elastična hidroizolacijskog premaza, vodonepropusnog do 300 KPa na stabilnoj, odnosno do 150 KPa na mikroispucaloj podlozi (pukotine 0,5 mm) modula elastičnosti manjeg od 20 N/mm2, kapaciteta premoštavanja pukotina najmanje 1,2 mm pri temperaturi rada od -5?C do +60?C, kao PLASTIVO 200.

Proizvod treba jednolično nanijeti na podlogu metalnim gleterom, valjkom ili prskanjem u ukupnoj debljini od minimalno 2 mm. Nanošenje treba biti u slojevima od 1 mm (prosječna potrošnja 2 kg/m2) u razmacima od najmanje 8 sati i, u slučaju nanošenja prskanjem, neophodno je svaki sloj još dok je svjež zagladiti gleterom. Postavljanje hidroizolacijskoga sustava na horizontalnim površinama.

Izvodi se nanošenjem elastičnoga hidroizolacijskog premaza, vodonepropusnog do 300 KPa na stabilnoj, odnosno do 150 KPa na mikroispucaloj podlozi (pukotine 0,5 mm), modula elastičnosti manjeg od 20 N/mm2, kapaciteta premoštavanja pukotina najmanje 1,2 mm pri temperaturi rada od -5?C do +60?C, kao PLASTIVO 200.

Proizvod treba jednolično nanijeti na podlogu metalnim gleterom, valjkom ili prskanjem u ukupnoj debljini od minimalno 2 mm. Nanošenje treba biti u slojevima od 1 mm (prosječna potrošnja 2 kg/m2) u razmacima od najmanje 8 sati i, u slučaju nanošenja prskanjem, neophodno je svaki sloj još svjež zagladiti gleterom.

Neposredno nakon nanošenja prvog sloja valjanjem se postavlja mikroporozna elastična membrana, otporna >0,7 kN/m1 i izduljenja >30% kao Aquascud Basic. Rubovi se membrana međusobno preklapaju najmanje 10 cm uz premazivanje preklopa s istim PLASTIVO 200.

Završna obrada

Nakon vezivanja hidroizolacijskog premaza postavlja se keramička obloga s fleksibilnim ljepilom odgovarajućim za vanjsku upotrebu i stalni kontakt s vodom (bez otapala i po mogućnosti niskoga modula elastičnosti). Opis tehnologije postavljanja keramičke obloge nije predmet ovog članka.

Izvor: www.masmedia.hr

]]>