Armirano staklo (žičano staklo)

Danas se armirano staklo više ne smatra sigurnosnim staklom s aspekta zaštite od nesreće. Ubacivanjem žičanog / armiranog umetka u vrelu taljevinu stakla omogućeno je da se staklo nakon loma drži kompaktno, te se postiže djelovanje koje povezuje krhotine stakla.

Armirano staklo nije kao ostale vrste lijevanog stakla potpuno neprozirno i izrađuje se u standardnoj debljini od 7 mm. Za proizvodnju prozirnog armiranog zrcalnog stakla se armirano staklo mora naknadno polirati.

Armirano staklo je otporno na vatru, jer u slučaju poremećaja ne sprečava prolaz toplinskog zračenja, ali zato sprečava prodor plamena i otrovnih plinova nastalih prilikom požara. Povećanje čvrstoće na savijanje se zbog žičane armature ne može realizirati, ali suprotnost predstavlja sljedeći slučaj: različiti koeficijenti toplinske dilatacije žice i stakla vode prilikom zagrijavanja do loma stakla usljed aktiviranih prisilnih opterećenja.

Osim toga područje rubova stakla mora biti zaštićeno od vlage ili se mora omogućiti sušenje prirodnom konvekcijom, kako bi se izbjegla korozija žičane rešetke.

Vrijednost karakteristične čvrstoće na savijanje armiranog stakla odgovara vrijednostima lijevanog stakla, ali je značajno niža od vrijednosti čvrstoće float-stakla. Ta vrijednost navedena je u DIN 1249-10 i iznosi 25 N/mm2.

]]>