Asfaltne mješavine – materijali, proizvodnja i ugradnja

Kako je bitumen zaslužan za asfaltnu mješavinu kojom prekrivamo većinu današnjih cesta i autocesta, posvetit ćemo mu jedan mali dio pozornosti, jer ipak je on jedan od najstarijih poznatih građevnih materijala, te u mješavini s agregatom stvara VRUĆU ASFALTNU MJEŠAVINU.

Bitumen je vezivni materijal tamnosmeđe do crne boje koji se javlja u prirodnom stanju ili se dobiva destilira-njem nafte. Gledajući bitumen kroz povijesni tok, može se istaknuti da je to jedan od najstarijih poznatih građevnih materijala. Sumerani su ga uporabljivali za gradnju brodova, Stara civilizacija u dolini Inda koristila ga je za gradnju velikih javnih kupališta i spremnika, Egipćani su uporabljivali prirodne asfalte za hidroizolaciju i mumificiranje.

Dakle, njegova svojstva ljepljivosti i nepropusnosti bila su poznata već u samim začetcima ljudske civilizacije. Gotovo sav bitumen koji se u današnje doba uporabljuje za asfaltiranje dobiva se obradom nafte, odnosno destiliranjem. Bitumenska veziva koja se najčešće uporabljuju u gradnji savitljivih kolničkih konstrukcija mogu se podijeliti u tri vrste:

BITUMENI

Izvrsnom prionljivošću i vodonepropusnošću ovo čvrsto i trajno vezivo iznimno je otporno na djelovanje većine kiselina, alkalija i soli. Najviše se uporabljuje u proizvodnji vruće asfaltne mješavine koja se koristi prvenstveno za građenje savitljivih kolničkih konstrukcija.

Grijanjem ga dovedemo u tekuće stanje i tako ljepljiv prianja te obavija zrna agregata i stvara savršenu mješavinu, sposobnu za izdržavanje ogromnih opterećenja na kolničkim konstrukcijama autocesta, zračnih luka i pista za utrke. Bitumen se u vrste klasificiranatrinačina koji se temelje na penetraciji, viskoznosti ili ponašanju.

U Hrvatskoj se sve češće uporabljuju polimerom modificiranibitumeni,aonise koriste za posebne asfaltne mješavine tipa SPLITMASTIKSASFALT (SMA). Polimerni se bitumen počeo proizvoditi i u Hrvatskoj, kao zajednički projekt INE i Shella, te je prve količine kupila Cesta Varaždin d. d..

BITUMENSKE EMULZIJE

Bitumenska emulzija je mješavina sastavljena od bitumena, vode i emulgirajućeg sredstva. Svrstava se među tekuće bitumene jer je za razliku od bitumena, pri okolnoj temperaturi u tekućem stanju. Koristi se da bi smanjila viskoznost bitumena kako bi se mogao uporabljivati pri nižim temperaturama.

Kada se bitumenska emulzija pomiješa s agregatom, ona se razbija (na bitumen i vodu) i to zato što kapljice bitumena reagiraju s površinom agregata i s njom uspostavljaju vezu, pri čemu istiskuju vodu koja se nalazi između bitumena i agregata, a time se dobiva kontinuirani filmbitumenanaagregatuilikolniku.

Pojedinačne se vrste koriste na sljedeći način:

1. nestabilne emulzije – za površinske obrade i penetrirani makadam,

2. polustabilne emulzije – za hladne mješavine bitumena i agregata diskontinuiranog sastava,

3. stabilne emulzije – za prskanje, kako bi se poboljšala prionljivost, emul-zijske obrade i agregata kontinuiranog sastava, te slurry seal.

RAZRIJEĐENI BITUMENI

Razrijeđeni bitumeni su tekući bitumeni koji se dobivaju tako da se bitumenima dodaju naftna otapala. Bitumenima je tako smanjena viskoznost pa se mogu uporabljavati na nižoj temperaturi ugradnje.

Mogu se podijeliti u tri vrste:

1. brzoisparljiv – upotrebljavaju se za prskanja u svrhu poboljšanja prionljivosti i površinske obrade,

2. srednjebrzoisparljiv – upotrebljavaju se za prskanja uskladištive asfaltne mješavine za popravke te miješanja na cesti

3. sporoisparljiv – upotrebljavaju se za prskanja.

AGREGATI

Agregat koji se uporabljuje pri proizvodnji vruće asfaltne mješavine uglavnom se pridobiva i obrađuje u kamenolomima i šljunčarama. Vrste agregata koje se koriste su prirodne stijene (eruptivne, sedimentne i metamorfne), laki agregat, koji se dobiva zagrijavanjem gline do vrlo visokih temperatura, i šljaka, koja obično nastaje tijekom proizvodnje čelika u visokoj peći. Kada se laki agregat i šljaka uporabljuju za asfaltne mješavine, ta dva umjetna agregata znatno doprinose otpornosti kolnika na klizanje.

U cestogradnji su najvažnija fizikalnasvojstva stijenske mase i to bitni podatci o tome kako će se materijali ponašati u raznim okolnostima, tj. kada se koriste kao tampon ili nosivi sloj, ili kada se ugrađuju u razne slojeve asfaltnih mješavina. Danas se asfaltne mješavine pretežno izvode po principu minimuma šupljina, što znači da se agregat sastoji od kamene sitneži, pijeska i kamenog brašna, tako da u mješavini ostane po mogućnosti što manji obujam šupljina.

]]>