Atraktivno područje za smještaj novih objekata bez interesa poduzetnika

MARČANA – Zasad jedina aktivna industrijska zona na području cijele općine, Marčanka, bilježi dvadesetak zaposlenih, dok je u »zlatno doba« poduzeća istog naziva zapošljavala čak četverostruko više. Danas na njenom mjestu stoji tek spaljena ruševina koja čeka prenamjenu.

Ovo je područje uz državnu cestu Pula – Rijeka na sjevernom izlazu iz Marčane još u Prostornom planu Općine Pula ucrtano kao industrijska zona. Zauzima 3,2 hektara, a prijedlogom novog prostornog plana predviđeno je njezino proširenje za dva hektara. Budući da ima vlastitu trafostanicu te uz nju prolaze vodovod i telefonski optički kabel dovoljnih kapaciteta za nove priključke, atraktivno je područje za smještaj novih objekata poduzetnika. Usprkos tome, prema informacijama iz Općine, oni nisu pokazali velik interes. Tamo su sada smješteni tek skladište građevinskog materijala Timex., autoprijevoznik i poduzeće za proizvodnju betona Beton Kelava R. J. Marčana, obiteljski pogon Mirp za proizvodnju plastičnih vješalica te bravarski obrt Marpi, kooperant Uljanika. Za otvorenje novog pogona interesirao se u posljednje vrijeme jedino Đino Siljan, koji namjerava pokrenuti tiskaru.

Važećim Prostornim planom Općine Pula predviđena je pored već aktivne Marčanke industrijska zona u Filipani. Uz asfaltiranu lokalnu cestu u ovom bi se mjestu trebalo na četiri hektara smjestiti industrijsko područje. Treba samo dovesti infrastrukturu, što je zasad upitno jer je i to zemljište u privatnom vlasništvu. Općina je u pisanom odgovoru obavijestila da je veći dio zone posljednjih godina kupio vlasnik obližnjeg objekta koji živi i radi u SAD-u, a još nije jasno definirao namjere. Prijedlogom novog prostornog plana uređenja općine Marčana planirane su još dvije zone. Rakalj bi svoju zonu gospodarsko-proizvodne namjene od četiri hektara trebao dobiti nedaleko od Papini, dok bi se zona gospodarsko-servisno-uslužne namjene od tri hektara smjestila pored raskrižja Križ u smjeru Duge Uvale.

Budući da nisu izrađeni detaljni planovi za te zone, nije definirana djelatnost, oblik, veličina i broj građevinskih parcela, a namjena ovisi o zanimanju potencijalnih investitora, odnosno poduzetnika. Prema riječima marčanskog načelnika Marijana Kostešića, investitori ne moraju čekati prihvaćanje prijedloga novog prostornog plana da bi donijeli detaljni plan. Naime, oni bi sami trebali platiti troškove izrade detaljnog plana budući da je zemljište u njihovom vlasništvu. Kao jednu od mjera kojima bi se trebalo pospješiti određivanje namjene zona, Općina je propisala plaćanje poreza na neizgrađeno građevinsko zemljište za turističke i industrijske zone. U svom će aranžmanu izgraditi infrastrukturu za ova područja. Tako se ove godine uz potporu Županije od 250 tisuća kuna u zoni Marčanka planira izgraditi vodovodna mreža i javna rasvjeta te asfaltirati dio pristupne ceste do državne prometnice u sjevernom dijelu zone. B. BAN Izvor: Glas Istre www.glasistre.hr