Beskontaktne metode mjerenja razine tekućina

Ova se mjerila razine mogu koristiti za mjerenja razine kod različitih tekućina, krutina, praškastih materijala i slično, a mogu biti korištena u vrlo zahtjevnim procesima.

Razina se može mjeriti različitim kontaktnim ili beskontaktnim metodama. Beskontaktne metode koje se najčešće koriste za mjerenje razine su: ultrazvučno mjerilo razine, radarsko mjerilo razine, radiometrijsko mjerilo razine. Ovim mjerilima mogu se mjeriti različite razine tekućina, krutina, praškastih medija.

Ona se mogu vrlo lagano montirati. Pomoću ovih mjerila mogu se mjeriti razine do 200 metara u vrlo razičitim fizičkim uvjetima (tlakovi do nekoliko tisuća bara, temperature do nekoliko tisuća stupnjeva). Osnovna jedinica za mjerenje razine iznosi 1 metar. Ultrazvučna, radarska i radiometrijska mjerila mogu daljinski komunicirati preko strujnog signala 4 – 20 mA, PROFIBUSA, FIELDBUSA, HART-a.

Pod pojmom mjerenja razine podrazumijeva se prije svega mjerenje visine određenog medija (tekućina, krutina ili praškasti medij) u spremniku, reaktoru ili slično. Razina se može mjeriti kontaktnim metodama (medij u doticaju s mjernim elementom, npr. kapacitivno mjerilo razine, hidrostatsko mjerilo razine i sl.), odnosno beskontaktna mjerila razine.

Beskontaktna mjerila razine su:

  • 1.ultrazvučno mjerilo razine
  • 2.radarsko mjerilo razine
  • 3.radiometrijsko mjerilo razine.
  • Ova mjerila razine mogu se koristiti za mjerenja razine različitih tekućina, krutina, praškastih materijala i slično. Ona mogu biti korištena u vrlo zahtjevnim procesima (vrlo visoke temperature i tlakovi).Ultrazvučno mjerilo razine

    Osnovni princip rada ultrazvučnog mjerila razine, odnosno radarskog mjerila razine temelji se na principu \’time of flight\’. Ovaj princip mjerenja sastoji se od izvora ultrazvuka (mehanički val) koji se šalje od ultrazvučnog mjerila prema površini medija u slučaju da je ultrazvučno mjerilo montirano na vrhu spremnika, odnosno reaktora.Emitirani val dolazi do površine medija, reflektira se (eho) i kao takav vraća se prema ultrazvučnom mjerilu. Mjeri se vrijeme potrebno od slanja ultrazvučnog signala pa do primanja ultrazvučnog signala, odnosno ultrazvučnog vala (slika 1). Frekvencija ultrazvučnog vala koji se korist kod mjerenja razine i kreće se od 10 kHz pa do 70 kHz. Ultrazvučni valovi su po svojoj prirodi mehanički valovi.Izvor: Masmedia d.o.o. www.masmedia.hr]]>