Bez prostornog plana nema razvoja Bala

Bale – U iduće četiri godine u Balama planiraju ostvariti turističke projekte Mon Perin i Hotel Bembo, obnoviti stancije i školu, izgraditi kanalizaciju i sportsku dvoranu

Na prvoj, javnoj sjednici, Općinsko vijeće je u subotu prihvatilo i građanima predstavilo svoj program rada za mandat do 2009. godine. To je, najavio je predsjednik vijeća Edi Pastrovicchio, samo početak ubrzanih aktivnosti, temeljenih na projektu Mon Perin, oko kojeg je istoimena udruga s više od dvjesto članova okupila sve političke snage u općini. Program je ambiciozan, pa će novi saziv vijeća djelovati ubrzano. Već sinoć održana je druga, a ovih dana očekuje se i treća sjednica Općinskog vijeća. Prema usvojenom programu, ove godine u Balama planiraju usvojiti prostorni plan općine. Usporedno će rješavati imovinsko-pravna pitanja između Općine i države oko raspolaganja zemljištem u građevinskoj zoni i usvojiti program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem. Rješavanjem ta tri zadatka stvorit će se uvjeti za gospodarski razvoj općine. Uz ove makro, ove se godine planira i nekoliko mikroplanova. Ponajprije će se na tragu prostorno-razvojne studije usvojiti strategija branda Bale-Valle i studije za pilot-projekte u poljoprivredi i turizmu, koje će ukazati na njihovu isplativost. Do kraja godine predviđeno je i useljenje škole u rekonstruiranu opožarenu zgradu.

Iduće godinu u Općini planiraju dati u zakup državno poljoprivredno zemljište i osnovati fond za poticanje poljoprivrede, turizma i obrtništva, kao samostalne ili sporedne djelatnosti građana. Usvojit će se program i objaviti natječaj za revitalizaciju stancija, s dugoročnim zakupom zemljišta. Nadalje, izradit će se studija opravdanosti dioničkog društva Mon Perin, kao zajedničkog projekta razvoja turizma te studija izvodljivosti projekta Hotel Bembo, kao dio pretvaranja središta Bala u jedinstveni hotelski objekt. Iduće godine planira se i donošenje urbanističkog plana cjelokupne priobalne turističke zone, od Brigonere do Barbarige, te onoga za Bale. Uz to, počet će gradnja kanalizacijskog sustava Bala i sagradit će se polivalentna sportska dvorana, kao i provesti natječaj za građenje na općinskom zemljištu za jednu kunu mladim obiteljima i poduzetnicima. U 2007. planira se početak ostvarenja dioničkog društva Mon Perin. Da bi se osigurala sredstva za investicije, provest će se prvi i drugi krug dokapitalizacije. U prvom će moći sudjelovati građani, a u drugom strateški investitori. Počet će i obnova ruševnih zgrada u prvom prstenu povijesne jezgre te se osnovati konzorcij Hotel Bembo. Nastavit će se izgradnja kanalizacije, usvojiti urbanistički planovi za Krmed, Golaš, Pižanovac i Stanciju Bembo te pustiti u rad uljara.

Pretposljednje godine sadašnjeg mandata vijeća počet će gradnja objekata iz projekta Mon Perin i otvorit će se prve obnovljene stancije. Izgradit će se pročistač otpadnih voda i raspisati natječaj za prodaju općinskih građevinskih parcela u Balama, Krmedu i Golašu. U posljednjoj godini mandata, 2009. godine, planira se dovršenje prve faze izgradnje objekata Mon Perina, dovršenje kanalizacije i plasman prvih poljoprivrednih proizvoda pod brandom Bale-Valle. Uz to, počet će se ostvarivati Muzej leptira u vrtači Val della mussa uza samu povijesnu jezgru. Prema usvojenom programu, Općina će ostvarivati stabilan proračun od deset milijuna kuna, što je nekoliko puta više od zatečenih 3,5 milijuna godišnjeg prihoda, rekao je predstavljajući građanima program predsjednik Kluba vijećnika i autor projekta Mon Perin Plinio Cuccurin. Razvojne programe u priobalju financirat će se unosom vlastitih zemljišnih čestica i predviđenom dokapitalizacijom građana i strateških partnera. Za poticaj razvoja poljoprivrede, turizma, ugostiteljstva i obrtništva Općina će formirati svoj fond od dva milijuna kuna, pripremati poljoprivredna zemljišta, donirati sadnice i logistički pomagati pri nabavi repromaterijala i prodaji proizvoda. Općina će tražiti i dodatna sredstva iz poticajnih fondova Županije, države i Europske unije. Uz općinske za gradnju sportske dvorane, predviđaju se donacije u novcu i radovima.

Za gradnju više od deset kilometara kanalizacije uz vlastita sredstva koristit će se fondovi Županije, države i EU-a te donacije u materijalu i izvedbi radova. Obnova ruševnih zgrada u povijesnoj jezgri, koje su u vlasništvu Općine, financirat će Valade iz svojih sredstava. Stancije će se prodavati onima koji će jamčiti izgradnju i korištenje prava sukladno planovima Općine. U Valadama će se za provedbu ovih programa zaposliti najmanje tri osobe. Uz njih Općina će tražiti mlade stručnjake koji će raditi na provedbi projekta Mon Perin, Hotel Bembo, izgradnji komunalne infrastrukture, osmišljavanju i koordiniranju brandova Bale-Valle, poljoprivredne i turističke djelatnosti te posredovati u prometu nekretnina na području Općine. Po obrazlaganju programa Cuccurin je građanima najavio veliki susret stanovnika općine i brojnih iseljenika u novoj sportskoj dvorani, koja bi, po njegovim riječima, trebala biti otvorena za Dan općine i blagdan zaštitnika Bala blaženog Julijana 1. svibnja 2006. godine. A. POKRAJAC Izvor: Glas Istre www.glasistre.hr