Bez sanitarnog koridora – EKO KATASTROFA!

DUBROVNIK – Ako se uskoro ne uredi sanitarni koridor u okolici crpilišta regionalnog vodovoda u Prudu, očekivati je daljnja onečišćenja crpilišta i cijelog sustava s nesagledivim posljedicama za zdravlje ljudi

Iako je u blizini izvorišta regionalnog vodovoda Neretva-Pelješac-Korčula-Lastovo zamijećeno veliko fekalno onečišćenje, voda iz vodovoda redovito se kontrolira i za sada se može bez ograničenja koristiti za piće, doznajemo od dr. Miljenka Ljubića, epidemiologa u Županijskom zavodu za javno zdravstvo. To najnovije onečišćenje posljedica je pucanja kanalizacijske cijevi u Prudu, na što su javnost upozorili mještani mirnim prosvjedom. Stalna opasnost Opasnost zagađenja tog najvećeg dalmatinskog izvorišta s izdašnošću većom od tri metra kubična vode u sekundi, stalna je zbog krškog terena i podzemnih tokova koje nije moguće pratiti i kontrolirati, jer u naselju Prud i neposrednom okolišu izvora nije uređena kanalizacijska mreža. Ako se uskoro ne uredi sanitarni koridor u okolici crpilišta regionalnog vodovoda u Prudu, očekivati je daljnja onečišćenja crpilišta i cijelog sustava s nesagledivim posljedicama za zdravlje ljudi. Otkako je prije dvadesetak godina otvoren vodovod čije je upravno središte u Korčuli, u više je navrata dolazilo do onečišćenja i prosvjeda mještana Pruda, koji su tražili da se za početak sanira barem okolni kanalizacijski sustav.

Prijetnja i otocima Prudski izvor, kapaciteta tri metra kubična vode u sekundi, daje dovoljno vode za neretvanska naselja, pelješko područje i otoke. Unatoč tome problematično je to što vodovod NPKL još uvijek nema zapisnik o tehničkom pregledu i prijemu niti uporabnu dozvolu, a nije uređen ni određen sanitarni koridor, kako bi se zaštitilo crpilište. Istina, zone sanitarne zaštite formalno-pravno su određene, ali nitko ih se ne pridržava na terenu. Bez dozvola nitko ne može biti odgovoran za štete i nesigurnu opskrbu vodom stanovnika od Neretve do Lastova. Osim toga, nedaleko od vodocrpilišta na području Prudska Draga nalaze se deseci tona raznog smeća, a upravo su na tom području glavni ponori kroz koje se slijeva voda s okolnih brda i teče do izvora u Prudu. Stručnjaci za vodno gospodarstvo upozoravaju na veliku opasnost od onečišćenja izvorišta te traže žurnu intervenciji nadležnih službi. S. SOLDO Izvor: www.SlobodnaDalmacija.hr

]]>