Biodizel isplativa opcija za ZET

ZAGREB – Zagrebačka tvrtka Ekonerg – Institut za energetiku i zaštitu okoliša završila je studiju o isplativosti uvođenja biodizela u autobuse ZET-a, čiji nalazi upućuju na zaključak da uvođenje tog ekološkog goriva ne bi iziskivalo velike troškove za Grad.

Istraživanje je pokazalo da bi za potrebe ZET-a bila potreba tvornica kapaciteta oko 15.000 tona. Potvrdila nam je to Snježana Fijan-Parlov, voditeljica izrade studije izvodivosti za projekt “Uvođenje biodizela u javni gradski prijevoz grada Zagreba” koji će biti predan Gradu Zagrebu kao naručitelju studije u ponedjeljak 12. lipnja. “U studiji smo precizno naveli potencijal sirovine (otpadno jestivo ulje), tehnološke procese, moguću lokaciju eventualnog pogona za preradu, tehničko-tehnološke preduvjete, kao i obveze Grada”, rekla je Fijan-Parlov, čiji je zaključak da postoje svi preduvjeti za uvođenje tog goriva bez prevelikih troškova. Grad Zagreb će sada morati donijeti odluku o tome tko će prikupljati otpadno jestivo ulje (privatnici ili neka gradska tvrtka), kao i hoće li se koristiti postojeći kapacitet tvornice biodizela u Ozlju ili će se graditi nova tvornica u Zagrebu. Uz otpadno jestivo ulje moguće je da će se kao sirovina za proizvodnju biodizela koristiti i uljana repica, za što su već pokazali interes poljoprivrednici iz Sisačko-moslavačke županije. (business.hr)

]]>