Brtvila za sekundarno brtvljenje

Nažalost su u posljednje vrijeme objavljeni neki članci, koji bude dojam, da bi poliuretan ili drugi sistemi za brtvljenje mogli predstavljati lošije alternative polisulfidu. Iz tog razloga treba na ovom mjestu suprotstaviti neke činjenice:

Ekologija i razvoj tržišta

www.sika-croatia.hr

I PU (poliuretan) i PS (polisulfid) su ekološka brtvila. Oba ne treba označavati zbog opasnih materijala u smislu transportnih odredaba, niti ih je potrebno sortirati kao poseban otpad. Za razliku od PU već kod proizvodnje sirovina PS-brtvila (polisulfid-polimer) dolazi do znatnog onečišćenja okoliša.

To je u prošlosti poznato bio razlog za zatvaranje na svijetu najvećeg proizvođača PS- sirovina. I kod najmodernijih postupaka još uvijek dolazi do znatnog opterećenja okoliša usljed osoljavanja voda. Kod PU to nije slučaj. Kod uklanjanja (odvoz) otvrdnjenog brtvila je PU također nesumnjiv. Odvoz na deponij, kako iz starih MIG tako i ostataka brtvila, je bez sumnje moguć, no da li je to u velikoj mjeri slučaj i s PS, nije baš sigurno.

Zadnjih godina je PU, kao što je opće poznato, uveliko istisnuo PS. Rezultat toga je da je u zadnjih nekoliko godina većina proizvođača IZO-stakala prešla na sveopće zadovoljstvo u Evropi na PU. Taj je trend u međuvremenu zahvatio i srednje/male proizvođače. Trenutno su udjeli PU i PS procentualno u pojedinim zemljama još jako različiti – u nekim zamljama prevaguje PU, a u drugim PS. Nakon grube procjene su ipak udjeli PU i PS širom Evrope skoro podjednako veliki.

Glavni razlog za preorijentaciju na PU je u međuvremenu uvriježena tehnologija, koja znači znatne prednosti što se tiče ukupnih troškova, tj. odnosi se na troškove po metru rubnog brtvljenja uključujući sve sporedne troškove.

Obradivost i krajnja svojstva

PU se, kao što se samo po sebi razumije, mora tretirati, slično kao i silikoni, drugačije od PS, ali je to brtvilo izbor posebno za velike/srednje obrađivače IZO-stakla.

Budući da se u proizvodnji IZO-stakla upotrebljavani dvokomponentni uređaji za miješanje upotrebljavaju u mnogim drugim branšama, svi uređaji za obradu nisu napravljeni u principu samo za obradu PS ili PU, nego i za druga brtvila. I PS i PU ispunjavaju zahtjeve norme. PU ima dodatno, za razliku od PS, i znatnu otpornost na UV.

Upravo iz tehničke kompleksnosti i sve zahtjevnijih sistema, npr. u području krovnih prozora, gdje se djelomično bez mehaničkog pokrova može vidjeti utjecaj UV-zraka, proizlazi odlučujuća prednosti PU.

Daljnje prednosti PU su npr. veća parna brana poliuretana, koja kod grešaka u primarnom brtvilu daje više sigurnosti od orošavanja.

Činjenice govore kod stručne primjene/upotrebe jednoznačno za poliuretan. To potvrđuje i razvoj na tržištu, koji se širom Evrope kreće i dalje u smjeru poliuretana. No ipak će se polisulfid i dalje zadržati, prije svega za manje korisnike. Za industrijsku tehničku obradu na veliko sve više će se koristiti poliuretan zbog već navedenih razloga.

]]>