Brtvljenje krova

Brtvljenje krova – Brtvljenje ravnih krovova vrši se u pravilu materijalima za brtvljenje u obliku staza te predstavlja vodonepropusni sloj preko cijele površine krova. Oni štite građevinski objekat od oborinskih voda, koji je nepropusan za one količine vode koje se privremeno zadržavaju na površini krova. Krovni pokrov mora biti otporan na temperaturne oscilacije, na mehanička naprezanja usljed istezanja ili skupljanja kao i na UV-zračenje i toplinu zračenja. Krovni pokrov mora biti dostupan i prohodan za poslove održavanja i popravaka.

Uobičajeni materijali za pokrivanje krovova su bitumenske ljepenke, staze od plastičnih materijala, staze od kaučuka, tekuće folije, kao i krovovi s izglađenim premazima, koji imaju umetke od staklenog ili flizelinskog vlakna.

Kao pribor za pokrivanje krovova za krovne priključke koriste se profile za ravne krovove, od aluminija, cinka, bakra, čelika, vlaknenog cementa ili oblikovni elementi od armiranog betona, vidnog betona, ispranog betona betonskog ili prirodnog kamena.

  • 1. šljunčani sloj
  • 2. brtvljenje krova
  • 3. nosivi sloj za brtvljenje krova
  • 4. sloj za odzračivanje
  • 5. toplinska izolacija
  • 6. sloj za izjednačavanje tlaka pare
  • 7. armirano-betonski strop

    ]]>