Čelični profili i limovi

Nakon proizvodnje u Simens-Martinovoj peći, čelik se izlijeva u kalupe – kokile. O postupku izlijevanja, brzini hlađenja blokova i ingota ovisi struktura čelika, tj. njegova konačna kvaliteta.

Različitim postupcima (kovanjem, prešanjem, valjanjem, izvlačenjem, kaljenjem, ljevanjem i pomoćnim obradama) dobivaju se čelični komadi, koji u željezarama i čeličanama postaju poluproizvod za građevinske svrhe.

Čelični kvadratni i okrugli (cjevasti ili puni) profili za proizvodnju bravarskih konstrukcija općenito, najčešće su proizvod procesa ekstrudiranja (izvlačenja kroz matricu) konstrukcijskog tj. građevinskog čelika.

Čelične konstrukcije se najčešće sastoje od ovih čeličnih elemenata: štapova, nosača, cijevi i limova.

Čelični štapovi su elementi koji u čeličnim konstrukcijama najčešće povezuju druge elemente (nosive). Po obliku mogu biti kvadratični (puni ili šuplji), plosnati, okrugli (puni ili šuplji) i profilirani čelik (L. I, U profili). Čelični nosači su glavni konstruktivni elementi u čeličnim konstrukcijama.

Projektiraju se kao samostalni nosivi elementi, npr. čelični stupovi i grede, no i u različitim kombinacijama, npr. dva ili više profilirana čelična nosača se međusobno povezuju čeličnim štapovima (rešetkasta čelična konstrukcija) ili se povezuju limovima (puna čelična konstrukcija). Postoje I- nosači, IP- nosači, L, U, Z, T- profili, koji se još međusobno razlikuju.

Bešavne čelične cijevi se koriste za upotrebu skela i potpora od čeličnih cijevi, ali i za određene kostrukcije lakših i manje opterećenih objekata.

Čelični limovi se upotrebljavaju za spajanje glavnih elementa čelične konstrukcije, kao obloge, a glavna podjela je ona na široki plosnati čelik, srednji čelični lim i debeli čelični lim.

]]>