Cementni estrih

Estrih od cementa ili šljunčanog pijeska, kao spojni estrih, estrih na razdjelnom sloju ili plivajući estrih. Kvalitet se gleda prema naprezanju, u nekim slučajevima i s armaturom (npr. čelične građevinske posloške).

]]>