Ceste Karlovac žele kamenolom koji je već pod koncesijom

KARLOVAC – Ivan Žeger pita kako je moguće da tvrtka koja je donedavno bila u vlasništvu Karlovačke županije te u kojoj je županija sada suvlasnik s 35 posto udjela nije znala da je županija kamenolom Loskunja njemu dala u koncesiju

Ivan Žeger, vlasnik tvrtke "Žeger transporti i niskogradnja", koncesionara za eksploataciju tehničkoga građevnog kamena na lokaciji Loskunja kod Vojnića, neugodno se iznenadio kad je saznao da su Ceste Karlovac pokazale interes za eksploataciju iste državne imovine koja je već pod njegovom koncesijom. Kako je moguće da Ceste Karlovac, pita se Žeger, koje su donedavna bile u vlasništvu Karlovačke županije, "ne znaju" da je kamenolom Loskunja pod mojom koncesijom kao da je riječ o drugoj državi, a ne Karlovačkoj županiji. Žeger pristaje da koncesiju dobiju ceste Karlovac ali da mu se priznaju troškovi Ugovor iz 2000. Darko Marković, direktor Cesta Karlovac, potvrdio je da su zainteresirani za Loskunju, ali da nisu znali da je za tu lokaciju već izdana koncesija. "Interes nam je probudila činjenica da se na toj lokaciji već nekoliko godina ništa ne događa, a postojeći kamenolomi ne mogu pratiti naše potrebe. Zato smo tražili još neki kamenolom na tom području jer dovoženje kamena iz udaljenijih kamenoloma stvaralo bi nam neopravdano visoke troškove", rekao je nedavno Marković. "Ugovorom koji je u ime Karlovačke županije 10. svibnja 2000. potpisao tadašnji župan Vlado Jelkovac mojoj tvrtki je dodijeljena koncesija za eksploataciju Loskunje u trajanju od 15 godina. Svu sam proceduru ispoštovao i u dosadašnju sam pripremu dokumentacije, kao i početna ispitivanja i miniranja eksploatacijskog brda, uređenje pristupne ceste i sve druge pripadajuće troškove, uložio golema sredstva. Nije mi toliko problem bio ni što je 2000. rudarski inspektor Franjo Ivec zabranio daljnju eksploataciju, a razlog je bio što nisam tada još ishodio lokacijsku dozvolu. Razlog neizdavanju lokacijske dozvole bilo je čekanje na donošenje Prostornog plana općine Vojnić, i sad kad je on donesen, krenuo sam početkom godine, na osnovi svih u međuvremenu prikupljenih dozvola i suglasnosti u postupak ishođenja lokacijske dozvole kako bih konačno počeo s eksploatacijom. I onda sam saznao u Općini da su Ceste Karlovac podnijele zahtjev za istražne radove za istu lokaciju. Ne mogu tvrditi, no čini mi se da me se time htjelo izgurati s lokacije za koju imam sve za dobivanje lokacijske dozvole", kaže Žeger.

]]>