Cijena priključka na plin za kućanstva viša od 5.000 eura!

BELI MANASTIR- Na sjednici vijeća Grada Belog Manastira utvrđene su cijene i načini plaćanja priključka na plinovod. Naime, nakon što je HEP-Plin d.o.o.

Osijek uputio dopis Gradu Belom Manstiru u kojem se s obzirom na početak gradnje distribucijske plinske mreže te veliku zainteresiranost i upita građana o uvjetima priključenja na plinsku mrežu traži da se donese iznos naknade za priključenje na mrežu, uvjeti plaćanja i cijene su i izglasani. Prema riječima tajnika, Grada Josipa Kompanovića cijene koje su navedene još 2000. godine neznatno su povećane s obzirom na sadašnje troškove, te su vijećnici ovaj prijedlog i prihvatili. Cijena priključka za kućanstva satne potrošnje do 10 kubnih metara po satu iznosit će 3.294 kune ako se plaća jednokratno, odnosno 3.594 kune ako se plaća obročno na 12 mjeseci. Cijena za gospodaske subjekte iznosit će 3.294 kune plus za svaki dodatni kubni metar po satu maksimalne satne potrošnje još 110 kuna jednokratno. Cijena za humanitarne, sportske i kulturne ustanove bila bi kao i za kućanstva, što je i usuglašeno s koncesionarom. To su cijene priključka do ormarića. Uz to potrebno je još naglasiti da je za ormarić, mjerni sat te regulacioni ventil potrebno izdvojiti još dodatnih oko 2.000 kuna. Uz to, prema riječima dogradonačelnika Vladimira Kedmeneca, za kuću otprilike stotinjak četvornih metara veličine, ako postoji sustav centralnog grijanja, bit će potrebno izdvojiti dodatnih oko 3.000 eura do 3.500 eura, a ako instalacija ne postoji, cijena bi se ugradnje mogla kretati čak i do 5.000 eura. Uz to ne treba zaboraviti niti izradu atesta, projektne dokumentacije i dozvole za uporabu koja bi mogla stajati još dodatnih 10.000 kuna. Prema tome, većina kućanstava koja do sada nije imala sustav centralnog grijanja, zbog teške socijalne situacije i velikog postotka nezaposlenih na području Baranje, teško da će se odlučiti na ovaj način grijanja. Ove cijene se odnose na sam grad Beli Manastir, te prigradska naselja Šumarinu, Šećeranu i Branjin Vrh gdje bi plinifikacija prvo i trebala biti dovršena, što bi značilo da bi se stanovnici ovih mjesta na plin mogli grijati već slijedeće sezone grijanja, odnosno 2007/2008., jer plinifikacija ide prema planu i uskoro će krenuti postavljanje glavne cijevi plinovoda. Prema riječima tajnika Josipa Kompanovića, Grad će maksimalno pomoći da se izbjegnu svi daljnji troškovi građana oko uvođenja plina, koji su ionako veliki. Autor: S. LACIĆ Izvor: www.Glas-Slavonije.hr

]]>