Dalekovod povećao dobit

ZAGREB – Prema nekonsolidiranom financijskom izvješću, Dalekovod je u devet mjeseci ove godine ostvario neto dobit u iznosu od 48,76 milijuna kuna što je bilo za 18,72% više nego u istom razdoblju lani, kada je neto dobit Dalekovoda iznosila 41,07 milijuna kuna.

Ipak, u usporedbi sa prvih devet mjeseci prošle godine, poslovni su prihodi Dalekovoda ove godine smanjeni za 9,7% te su ove godine iznosili 908,36 milijuna kuna. U njihovoj su strukturi značajniji pad zabilježili prihodi od prodaje u zemlji koji su smanjeni za 14,5% na 737,96 milijuna kuna, dok je inozemna prodaja društva istovremeno povećana za 22% na devetomjesečni iznos od 146,25 milijuna kuna. Značajno su rasli i financijski prihodi Dalekovoda koji su u ovoj godini iznosili 45,68 milijuna kuna od čega se najveći do u iznosu od 28,54 milijuna kuna odnosio na prihodovane kamate i ostale financijske prihode društva, a 17,14 milijuna kuna na ostvarene pozitivne tečajne razlike. Ukupni devetomjesečni prihodi Dalekovoda, ove su godine ipak smanjeni u odnosu na prošlu, za 6,1% te su iznosili 954,04 milijuna kuna.

Sličan su trend zabilježili i poslovni rashodi Dalekovoda koji su u devet mjeseci ove godine iznosili 859,33 milijuna kuna. U njihovoj strukturi, materijalni su troškovi poslovanja smanjeni za 7,05% na 203,34 milijuna kuna, dok su ostali troškovi iz osnovne djelatnosti istodobno smanjeni za 17,76% na 468,9 milijuna kuna, a jedino je iznos obračunate amortizacije povećan sa 17,76 na 21,85 milijuna kuna. Istovremeno su devetomjesečni financijski rashodi povećani za 123% na iznos od 35,53 milijuna kuna od čega se njihov najveći dio u iznosu od 27,41 milijuna kuna odnosio na plaćene kamate i ostale financijske rashode Dalekovoda.

U odnosu na kraj prethodne godine, dugoročna je zaduženost društva povećana sa 171,1 na 197,07 milijuna kuna, dok su istovremeno kratkoročne financijske obveze smanjene sa 42,41 na 19,4 milijuna kuna. Prema komentaru uprave, Dalekovod u promatranom razdoblju nije imao problema s likvidnošću, a stupanj likvidnosti (omjer kratkotrajne imovine i kratkoročnih obveza) je na kraju rujna ove godine iznosio nešto manje od 1,8. Izvor: (Bankamagazin) www.bankamagazine.hr

]]>