Danski Rockwool gradi »Nasred luga«

PIĆAN – Općinsko vijeće je krajem prošle godine jednoglasno i bez rasprave prihvatilo Urbanistički plan uređenja Poduzetničke zone Pićan – jug, temeljito »pretresen« na prethodnim sjednicama. Sad se konačno može govoriti o obrisima poslovne zone koja bi trebala promijeniti panoramu polja Lug, ali i kvalitetu života na Pićanštini i Labinšćini.

Pogled na kartu otkriva da bi se izgled te zone mogao najlakše opisati kao pravilan četverokut kojemu je dolje desno odlomljen trokut. Ravne granice sjeverno, zapadno i istočno određene su postojećim melioracijskim kanalima, a krivudave južno općinskom granicom s Kršanom, koja uglavnom slijedi korito rijeke Raše. Ova četvorina, površine 102 hektara, bit će podijeljena u dva nejednaka dijela novom dionicom ceste Pazin – Potpićan – Vozilići. Dionica dužine 3,9 kilometara spajat će Išišće s Kloštrom kod Čepića, odnosno s cestom Labin – Tunel Učka. Osnovna svrha joj je zaobići i prometno rasteretiti Potpićan i crnu točku na mostu preko Raše. S obzirom da će njenu trasu pratiti instalacije plina, telekomunikacija i dijela vodovoda te da će se na nju spajati sabirne prometnice zone, možemo je s pravom nazvati njenom žilom kucavicom. U planu je kao mogućnost naznačeno i njeno produžavanje kroz Rašku dragu do Bršice. Dok ta prometnica ostaje pod upitnikom, nedvojbeno je da će oživjeti postojeća željeznička pruga do ove luke. Za potrebe transporta bit će izgrađen i poseban odvojak. Ove se godine planira projektiranje i otkup zemljišta za novu dionicu ceste Pazin – Potpićan – Vozilići, a izgradnja zapadnog dijela trebala bi se poklopiti sa završetkom izgradnje Rockwoolove tvornice mineralne vune u drugoj polovici 2007. godine.

Neke će lokacije ostati iste kao i dosad ili će biti neznatno izmijenjene. Tako će u središtu zone ostati hale TKP-a, koje već sada djeluju kao mala poduzetnička zona, a postojeći ulaz u tvornički krug postat će glavni ulaz u zonu, s dodatkom benzinske postaje u blizini. Ono što će najviše promijeniti izgled sada zapuštenih polja je Rockwoolova tvornica. Danska kompanija je otkupila 50 hektara zemljišta, nešto više od polovice svih proizvodno-poslovnih površina. Većina tog zemljišta prostire se na sjevernom dijelu zone u obliku kvadrata omeđenog melioracijskim kanalima. Usred te lokacije, katastarskog naziva »Nasred luga«, niknut će hale koje će postati srce ovoga područja. Urbanistički plan pokazuje osjetljivost za očuvanje prostora. Tako je gotovo 15 hektara, ili 12 posto, planirano kao zelena površina, a s obzirom da zakon nalaže da najmanje 20 posto građevinske čestice bude pod vegetacijom, možemo očekivati da će se zeleniti trećina zone. Za pročišćavanje otpadnih voda prije ispuštanja u Rašu služit će dva pročistača, jedan u sjevernom dijelu, a drugi u južnom. R. SELAN Izvor: Glas Istre www.glasistre.hr

]]>