Deset tisuća poslovnih prostora u Istri pred vratima ilegale

PULA – Prema nekim procjenama, oko deset tisuća objekata u Istri u kojima se obavlja nekakva gospodarska djelatnost trenutno nema uporabnu dozvolu!

Doduše, Zakon o gradnji omogućava da se objektima za koje je građevinska dozvola izdana prije 1. siječnja 2004. može izdati rješenje o minimalnim tehničkim uvjetima za obavljanje gospodarske djelatnosti, pa oni uredno posluju i bez uporabne dozvole. Slično vrijedi i za objekte izgrađene prije 15. veljače 1968., a poznato je da najviše poslovnih prostora ima upravo u starogradskim jezgrama istarskih gradova, gdje su zgrade definitivno građene prije toga dalekog datuma. Problem je, međutim, u tome što se – po istom zakonu – sve takve građevine smatraju uporabljivima samo do 31. prosinca 2007. Drugim riječima, s početkom 2008. godine čak će se deset tisuća poslovnih objekata u Istri smatrati neuporabljivima ukoliko u međuvremenu ne ishode uporabnu dozvolu, pa neće moći legalno poslovati. Kazne za prekršaj obavljanja djelatnosti u prostoru bez uporabne dozvole, kojima nadležna inspekcija može vlasnika opaliti po džepu prilikom svakog izlaska na očevid, kreću se od 25 tisuća do sto tisuća kuna. A neki od »najpoznatijih« pulskih, porečkih ili rovinjskih shopova, agencija, kafića i restorana nalaze se upravo u takvim zgradama!

Očekuje se kaos u odsjeku koji izdaje uporabne dozvole Sve to ne bi trebalo puno brinuti one što posluju u objektima koji ispunjavaju zakonom propisane uvjete za dobivanje uporabne dozvole, bez obzira na to što vlasnici tu dozvolu do sada nisu tražili i dobili. No mnoge od takvih zgrada nemaju zadovoljavajuće uvjete, a do sada se u njima uredno poslovalo. Naime, do stupanja na snagu Zakona o gradnji, odnosno do 2004. godine, nadležne službe izdavale su rješenje o minimalnim tehničkim uvjetima za obavljanje djelatnosti bez traženja dokaza da građevina posjeduje građevinsku dozvolu, a u skladu s posebnim propisima. Navedena procjena o broju istarskih poslovnih objekata koji će do kraja iduće godine morati ishoditi uporabnu dozvolu dolazi od Vitomira Černjula, pomoćnika predstojnika u Službi za gospodarstvo pri Uredu državne uprave u Istarskoj županiji. – U Istri ima 2.700 ugostiteljskih objekata, 6.800 privatnih iznajmljivača apartmana, 400 putničkih agencija te oko dvije tisuće ostalih trgovačkih subjekata. Potonji podatak, međutim, treba uzeti s rezervom budući da se on mijenja gotovo svakodnevno, ali samo je lani, ilustracije radi, izdano 750 rješenja o minimalnim tehničkim uvjetima za djelatnost trgovine. Vjerujem da je trenutno u Istri oko deset tisuća objekata u kojima se obavlja gospodarska djelatnost, a koji nemaju uporabnu dozvolu, veli Černjul. Upravo zato, kako se 2007. godina bude bližila kraju, može se očekivati pravi kaos u Službi za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinskopravne odnose Ureda državne uprave, odnosno njenom Odsjeku za graditeljstvo, koji izdaje uporabne dozvole. Iako se konac iduće godine sada čini jako dalekim, vrijeme leti, a postupak dobivanja potrebnih dozvola nije jednostavan i u pravilu traje mjesecima, naročito ako vlasnici objekata u startu ne dostave potpunu dokumentaciju, što najčešće i jest slučaj. – Pretpostavljam da će u to vrijeme tisuće i tisuće ljudi navaliti sa svojim zahtjevima, pa će ovaj ured biti preopterećen, tim više što imamo malo ljudi, kaže Mladen Kancelar, voditelj Službe. Piše Dražen DOBRILA Izvor: www.GlasIstre.hr

]]>