Dimenzioniranje krovnog zastakljenja

To su uobičajeni statički dokazi prema tehničkim pravilima za primjenu linijski montiranih stakala.

Ukoliko krovna zastakljenja ipak moraju biti hodna iz razloga čišćenja, onda svakako treba uzeti u obzir slučaj opterećenja vlastitim opterećenjem od 1,5 kN na površini podizanja od 100mmx100 mm u najnepovoljnijoj poziciji opterećenja prema DIN 4426.

Na hodnim krovnim staklenim površinama smije se kretati samo obučeno osoblje. Dodatno se za hodne staklene krovne površine mora izvesti eksperimentalni dokaz prema novom podsjetnom listu građevinske strukovne udruge GS-BAU-18. Ukoliko krovna zastakljenja ne odgovaraju rubnim uvjetima TVRL-a (npr. kod točkaste montaže) neophodni su u datom slučaju i testovi sposobnosti ostatka nosivosti.

Liftovi su izvandredno prilagođeni za uporabu sigurnosnih stakala. Sve se više traže slobodno stojeći liftovi postavljeni ispred pročelja objekta. Nažalost za projektiranje liftova i njihovog zastakljenja treba uzeti u obzir čitav niz proturječnih pravilnika.

Treba voditi računa o sljedećem:

europske smjernice za ugradnju liftova 95/16/EG propisi o liftovima (AufzV) u izdanju od 19.06.1998.godine nisu više na snazi od 01.01.2003. i zamjenjeni su pravilnikom o zaštiti na radu (BetrSichV), a djelomično i ulomkom III. Pravilnika o zaštiti na radu i 12. pravilnikom prema zakonu o sigurnosti uređaja (GSGV)- pravilnik o liftovima.

DIN EN 81-1,02-99( teretni liftovi i liftovi za osobe) s električnim pogonom DIN EN 81-2 02-99(teretni liftovi i liftovi za osobe) s hidrauličkim pogonom DIN 15306 liftovi za osobe u stambenim zgradama; ugradbene mjere, mjere za vozne kabine, mjere vrata DIN 15309 liftovi za osobe u drugim, ne samo stambenim objektima npr.liftovi s posteljicom; ugradbene mjere, mjere zaa vozne kabine, mjere vrata tehnička pravila za primjenu zastakljenja s funkcijom osiguranja od pada (TRAV, samo za zidove okna od stakla) VDI 2566 – reduciranje buke na postrojenjima liftova

Uz to treba voditi računa o pravilima gradnje bez barijera (DIN 18025). U DIN EN 81-1/2 navedena su zastakljenja vozne kabine najmanje dopuštene debljine stakla i maksimalne dimenzije tzv.»unutarnjeg kruga» ( načelno maksimalni raspon).

Za linijski postavljena stakla s unutarnjim krugom manjim od 1,00 m moraju se koristiti VSG stakla od 2×8 mm ESG-stakla s PVB-folijom debljine 0,76 mm ili VSG staklo od 2×10 mm, s debljinom folije od 0,76 mm.

Za unutarnji krug od 2,00 m debljine stakla se povećavaju za po 2 mm. Ukoliko su donji rubovi staklene površine u voznoj kabini udaljeni od poda manje od 1,10 m, onda se neovisno o staklu mora postaviti nosivi rukovat visine 0,90 m do 1,10 m od poda.

Isto tako su u DIN EN 81 navedeni podaci za maksimalne veličine i najmanje debljine stakla na kliznim vratima. Za kontrolu pridržavanja propisa nadležan je TüV (Udruga za tehnički nadzor).

Nažalost upravo za zidove okna od stakla , a u svezi njihove funkcije osiguranja od pada vrijede kako zahtjevi iz DIN EN 81 (nadzor TüV), tako i zahtjevi Saveznog građevinskog pravilnika (TRAV-nadzor preko inženjera ovlaštenih za kontrolu). Podaci TRA-a su u pravilu rigorozniji, a to znači da se ispunjavanjem ovih zahtjeva automatski ispunjavaju i zahtjevi iz DIN EN 81.

]]>