Dimenzioniranje Struktural Sealant Glazing fasada (SSG)

U okviru građevinsko-nadzornog certifikata su česta ograničenja u pogledu područja primjene i ugradnje pojedinačnih elemenata.

Tako Struktural-Glazing fasade nemaju certifikat za uporabu kao stakla za zaštitu od pada. Isto tako se može ograničiti uporaba u području fasada kod kojih projektno dimenzionirano opterećenje iz djelovanja sila strujanja vjetra ne prelaze određenu vrijednost.

Neki fasadni sustavi se mogu koristiti samo u područjima u kojima je opterećenje sila iz strujanja vjetra (usisno opterećenje) u kutnim područjima objekta manje od 2,2 kN/m2.

Kod svih sustava se vlastita težina stakla, neovisno o ljepljenju, prenosi preko drvenih gredica na donju konstrukciju. Ljepilo ne smije biti izloženo projektno trajnim naprezanjima. U Njemačkoj vrlo mali broj ljepila ima certifikat za uporabu na Structural-Glazing-sustavima (u pravilu samo dvokomponentni silikon).

Ljepila smiju biti izložena relativno malim dopuštenim opterećenjima.

Za uobičajeni silikon koji se sastoji iz osnovne mase i katalizatora dopuštene su za naprezanje vjetrom sljedeće vrijednosti naprezanja:

  • vlačno naprezanje nosivih silikonskih ljepila: dop.δ=0,14 N/mm2
  • potisno opterećenje nosivih silikonskih ljepila: dop.T=0,07 N/mm2

    Učvršćivanje drvenim letvicama

    Kod vertikalnog zastakljenja se vertikalna montaža staklenih ploča u okvir izvodi umetanjem drvenih letvica između staklene ploče i okvira, tako da se vlastita težina prenosi neposredno, a okvir se stabilizira staklenom pločom.

    Kao nosive letvice koriste se letvice od drveta ili plastike (polipropilen).Dodatno se mogu koristiti i elastične, plastične letvice, koje osiguravaju učvršćivanje staklenih ploča bez prisile naprezanja.

    ]]>