Dish – Stirling postrojenja

Njegova električna snaga leži tipski između 10 i 50 kW po postrojenju, uz mogućnost uključivanja više postrojenja u jednu «farmu», kako bi se na taj način zadovoljila potreba između 10 kW i više MW.

Tako su Dish-Stirling male elektrane pogodne za razna područja primjene te mogu zamijeniti skupe, ekološki neprihvatljive decentralizirane dizelske agregate za opskrbu električnom energijom.

Dish-Stirling sistemi koncentriraju solarno zračenje i transformiraju ga direktno u električnu energiju. Sastoje se od sljedećih bitnih komponenti:

 • paraboličnog solarnog sabirnika (zrcalo)
 • servo-prigona
 • solarnog izmjenjivača topline (prijamni uređaj)
 • Stirling motora s električnim generatorom

  Parabolični sabirnik skuplja solarno zračenje koje pada na njega paralelno. U njegovom fokusu je fiksiran izmjenjivač topline Stirling-motora. On apsorbira solarno zračenje i zagrijava nosivi toplinski medij Stirling-motora ( helij ili vodik).

  Skupljenu energiju Stirling-motor transformira u rotacijsku energiju a zatim u električnu struju preko generatora spojenog direktno na koljenastu osovinu motora.

  Elektrane na pogon uzlaznim vjetrom/strujanjem zraka

  Elektrane na pogon uzlaznim vjetrom/strujanjem zraka su velike solarne elektrane koje proizvode struju iz solarnog zračenja. Sunčeva energija zagrijava zrak ispod velikog neprozirnog kolektorskog krova.

  Usljed nastalih razlika u gustoći između toplog zraka u kolektoru i hladnog zraka u vanjskom području zrak struji radijalno prema dole otvorenim cijevima postavljenim vertikalno na sredini kolektora i ulazi u njih.

  Strujanje zraka pokreće turbinu s generatorom ugrađenu u podnožju cijevi te tako proizvodi struju. Kontinuirani 24-satni pogon osiguran je preko zatvorenih crijeva za vodu položenih ispod krova. One noću predaju toplinu akumuliranu preko dana. Crijeva se pune samo jedanput te tako nema velike potrošnje vode.

  Obične elektrane s žlijebovima

  Elektrane s paraboličnim žlijebovima spadaju u solarne velike elektrane koje transformiraju solarno zračenje u elektricitet. Kod ovog principa postrojanja koncentrirano solarno zračenje zagrijava nosivi toplinski medij koji struji kroz cijevi, koje su raspoređene u fokusnoj liniji zrcalnih kolektora u obliku žlijebova.

  Pojedinačni kolektorski elementi su dužine 12 m, od toga veći dio njih ( do 12 jedinica) navodi jednoosovinski prema suncu pogonska jedinica. Termička energija se tada konvertira u parnoj turbini u elektricitet.

  Elektrane s tornjevima

  Solarne elektrane s tornjevima su velike solarne elektrane koje uz pomoć mnoštva dvoosovinski savijenih zrcala, zakozvanih heliostata (50 do 150 m2/heliostat) sabiru direktno solarno zračenje na apsorber, koji se nalazi na vrhu centralnog tornja.

  Nosivi toplinski medij koji struji kroz apsorber zagrijava se na temperaturama od više stotina stupnjeva (500 do 100°C) i odvodi se u centralnu turbinu(plinska ili parna turbina), te se tamo transformira u električnu struju.

  ]]>