Do gruntovnog izvatka za samo desetak minuta

Stanje još uvijek nije idealno, no znatno je bolje nego prije još samo godinu-dvije, kad se na rješenja o upisu u zemljišne knjige za nove slučajeve moglo čekati do pet godina. U to relativno kratko vrijeme doguralo se do prosječnog zaostatka od pet mjeseci – sad, potkraj kolovoza, obrađuju se “predmeti” iz ožujka ove godine. No, i ti se rokovi gotovo svakodnevno skraćuju pa će od početka iduće godine, kaže nam voditeljica Zemljišno-knjižnog odjela iliti Gruntovnice Mirjana Borojević, biti svedeni na dnevnu ažurnost.

Osim kadrovskom ekipiranju, najviše se to može zahvaliti kompjutorizaciji zemljišnih knjiga, zbog čega je, na unošenju podataka iz starih “ručnih” knjiga u računala, dopunski zaposleno osam osoba, od kojih svaka u prosjeku dnevno u računalo unese 50 zemljišno-knjižnih uložaka. Tim se tempom dosad uspjelo iz knjiga u računala prenijeti podatke o gotovo 90 posto od ukupno oko 200.000 zemljišnih čestica (brojka podložna svakodnevnim promjenama, nap.a.), koliko ih ima u 84 katastarske općine na području bivše teritorijalne općine Slavonski Brod. – Zaostaci i kašnjenja bili su ogromni zbog više razloga. Većina se nagomilala u vrijeme Domovinskog rata, sve se dodatno zakompliciralo nestankom društvenog vlasništva u novoj državi, otkad svaka nekretnina ima konkretnog vlasnika, a onda još i procesom denacionalizacije i povrata imovine stvarnim vlasnicima – kaže M. Borojević.

Podaci o dosad unesenim česticama već se mogu iščitati na Internetu, na adresi www.pravosudje.hr, nakon čega valja ući u stranicu gruntovnice konkretnog općinskog suda. No, do daljnjega to je moguće samo uz znanje broja čestice (hoće li se i kada moći i po imenu vlasnika, odlučuje Ministarstvo pravosuđa i uprave). Upisano stanje zasad je informativno i neslužbeno, sve do procesa verifikacije (usporedba stanja u knjigama s unesenim u računalo), koji u brodskoj Gruntovnici počinje u rujnu. Tek kada taj proces završi, a sve to odlukom potvrdi i resorno Ministarstvo pravosuđa i uprave, internet-podaci bit će i službeni. Ipak, u nečemu se već uspjelo, zemljišno-knjižni izvadak danas se čeka najduže 15 minuta. Ima naznaka da će ih uskoro moći izdavati i javni bilježnici.

Kompjutorizacijom i ažuriranjem zemljišnih knjiga napokon se rješava jedan od ključnih problema građana u gotovo svim imovinsko-pravnim poslovima, ali i jedna od najvećih kočnica stranim ulaganjima. A brodska Gruntovnica u tomu je, prema podacima raspoloživim baš na Internetu, među vodećima u Hrvatskoj. Znatno bolje su samo istarske, jer su znatno ranije i počele taj proces. Autor: Z. MATIČIĆ Izvor: Glas Slavonije www.glas-slavonije.hr