Dobar ANPR sustav ? – Nema ga bez Infra Red rasvjete !

ANPR se koristi za kontrolu i upravljanje parkiralištima, parking kućama, za kontrolu prolaza kroz određene dijelove grada, kontrola prijelaza državne granice, kontrola pristupa važnijim objektima (npr. aerodromu, vojnim objektima, skladištima,….), kontrola prekoračenja ograničenja brzine (sustav “od točke do točke”), kontrola prolaza vozila po dionicama autoputa, kontrola međunarodnih ADR oznaka za prijevoz opasnih materijala teretnih vozila.

ANPR se koristi i kod mnogih drugih aplikacija sa ciljem povećanja sigurnosti i smanjenja kriminala. Osnovna funkcija ANPR sustava je očitavanje registarskog broja vozila sa slike vozila. Pročitan niz znakova predstavlja rezultat ANPR sistema, koji je ulazni podatak za naknadne obrade. Najčešće se tako pročitani alfanumerički niz provjerava u bazi podataka sa registarskim brojevima. Baza podataka se kod jednostavnijih sustava nalazi na lokalnom računalu dok se kod većih sustava pročitani registarski broj može provjeravati preko glavnog servera. Na osnovu rezultata provjeravanja u bazi podataka izvršava se određena funkcija koja zavisi od primjene sustava.

U aplikaciji automatizacije parkirališta sustav će automatski dizati rampu (odnosno neće podići rampu, ako registracije nekog vozila nema u bazi), a u aplikaciji nadzora prolaza vozila preko državne granice, sustav će korisniku, policiji ili carini, automatski ispisivati informacije o vlasniku vozila, tipu vozila, boji vozila, datumu registracije i slično. Ako je pročitan niz u centralnoj bazi policije zaveden pod oznakom “ukradeno vozilo” sustav će automatski spustiti rampu i audio /vizualnim signalom upozoriti policajca. Pročitan niz podataka zajedno sa slikom, podacima o vremenu i datumu stvara bazu podataka. Takva baza podataka vrlo je važna za kasnije analize prolaza vozila kroz nadzornu ili automatiziranu kontrolnu točku ( kada je neko vozilo ušlo ili napustilo parkiralište, kada je prešlo državnu granicu, kojom prosječnom brzinom se kretalo, itd…).

Analizom mnogih internetskih stranica o ANPR sustavima možemo lako zaključiti da nema mnogo proizvođača osnovnog modula ANPR sustava. Osnovni modul ANPR sustava vrši “čitanje” registarskog broja vozila. Mnoštvo ponuđača ANPR sustava pojavljuju se i kao sistem integratori. Osnovni modul nabavljen je kod proizvođača i dograđen sa vlastitim softwareom. Proizvođači dakle prodaju opremu i daju SDK ( software developement kit) te se ANPR sustavi aplikacijski software izrađuje s obzirom na konkretnu aplikaciju. Kvaliteta i stupanj pravilnog prepoznavanja registracija nekog sustava u velikoj mjeri je ovisan od mnoštva parametara koji su specifični za pojedinu lokaciju. Zato je u profesionalnoj primjeni ANPR sustava vrlo bitno, da izvođač radova ima mogućnost parametriranja osnovnog modula, što znači, da ima izvorni kod programskog paketa. Sve te činjenice ukazuju da izrada takvog sustava nije jednostavna i da osim kvalitetne opreme treba imati i dobar software.

Osnovni elementi svakog ANPR sustava su:

 • kamera za snimanje slike,
 • dodatno osvjetljenje vozila,
 • A/D (analog/digital) oprema za digitalizaciju slike (frame grabber),
 • računalo za obradu slike (“embeded” ili PC računalo) i druge operacije,
 • ulazno/izlazna (DIO – digital input/output) oprema za vršenje “trigger” funkcije i za kontrolu izlaznih jedinica (npr. dizanje rampe, upravljanje semafora,….).

  Prva važnija operacija je digitalizacija slike; u točno određeno vrijeme sustav mora digitalizirati sliku (ili više slika) na kojoj mora biti prisutna registarska tablica vozila. Slika mora biti kvalitetna i registarska tablica mora biti dosta velika. Pošto postoje određeni zahtjevi o veličini registarske tablice na slici, sa koje se vrši analiza i čitanje registarskog broja vozila, sama slika je optimizirana na registarsku tablicu. Ako je potrebno istovremeno nadzirati i šire područje oko vozila upotrebljavaju se dvije kamere.

  Nakon hvatanja i digitalizacije vrši se analiza slike ( određivanje pozicije registarske tablice na slici, čitanje znakova tablice, dodatna analiza čitanja i određivanje niza znakova, koji predstavlja rezultat čitanja). S obzirom na vrstu aplikacije određenog ANPR sustava automatski se mogu izvršavati različite radnje. Dobar opis ANPR sustava i pojedinih aplikacija primjene predstavljen je i na internetskoj adresi www.anpr.info , koju je postavila kompanija Digitech, d.o.o. iz Ljubljane (www.digitech.si), proizvođač i sistem integrator kompletnih ANPR sustava.

  Osvjetljenje

  U nastavku ćemo malo detaljnije pogledati dodatno osvjetljenje, koje omogućava 24-satnu efikasnost ANPR sustava. Nije svaka kamera dobra za ANPR tako nije ni svako dodatno osvjetljenje dobro za osvjetljivanje registarskih tablica vozila. Danas je u prodaji široka paleta proizvoda – kamera i dodatnih modula osvjetljenja.

  Iz svijeta fotografije poznati su nam:

 • fleš sistemi
 • jaki reflektori

  Treba naglasiti da upotreba osvjetljenja valne dužine u spektru vidljivom ljudskom oku može vozača iznenaditi ili zaslijepiti, što negativno utječe na sigurnost u prometu, a ni kvaliteta tako dobivene slike nije konstantna bez obzira kakvu kameru postavili. IR svjetlo Kod ANPR sustava se kao dobro rješenje pojavljuje upotreba IR (Infra Red) svjetla. Osnovna ideja IR osvjetljenja je korištenje dijela svjetlosnog spektra koji nije vidljiv za ljudsko oko – na prijelazu između vidljive i infra crvene svjetlosti ( valna dužina između 700 i 980 nm). Znači, da je IR svjetlo dio elektromagnetnog spektra i zauzima frekvencije između vidljive svjetlosti i radio valova.

  Sastav i djelovanje IR svjetla

  Osnovni sastavni dio IR osvjetljivača je izvor IR svjetlosti. To mogu biti IR LED (Light Emitting Diodes) diode ili halogenske žarulje sa određenim filterima, koji propuštaju samo određene valne dužine (u našem slučaju IR). Jakost IR svjetlosti određena je brojem i jakosti LED dioda odnosno halogenske žarulje. Vrlo bitan dio IR osvjetljenja je i napajanje. Ono mora biti pažljivo dimenzionirano i najčešće je sastavni dio kompleta. Način montaže osvjetljenja je za svaki pojedini model određen, jer kut pod kojim padaju IR valovi određuje i karakteristike. IR svjetla tipično osvjetljavaju područja do 7, 15, 20, 50 ili čak 200m. Kod kvalitetnijih IR osvjetljenja moguće je i povećavati snagu svjetlosti u odnosu na trenutne svjetlosne potrebe(u slabijim svjetlosnim uvjetima pojačaju snagu). Sama snaga IR reflektora utječe i na njegovu trajnost.

  Karakteristična trajnost halogenske žarulje je par godina. Vrlo važan dio IR reflektora je i izlazna optika i IR filter kojim se određuje karakter i širina snopa svjetlosti. Dakle IR svjetlost nevidljiva je ljudskom oku, što znači, da za korištenje te svjetlosti trebamo upotrebljavati i specijalne video kamere. Te kamere su osjetljive na IR spektar. Slika snimljena sa video kamerom koja je osjetljiva na IR području je jako kontrastna i crno-bijela. Kolor kamere nisu osjetljive na IR spektar i imaju razne IR filtere koji ne propuštaju IR svjetlo. Postoje i kolor kamere koje imaju pokretne IR filtere.

  Te kamere mogu zadovoljiti kod nekih aplikacija 24 satnog video nadzora, ali za dobivanje odlične slike registracije za ANPR sustave nisu dostatne, jer im CCD senzor nije optimiziran samo za IR svjetlo već i za vidljivi dio spektra pa su smetnje i artefakti od npr. upaljenih svjetala na vozilima, sunce ili vlažne ceste vrlo česti. Treba dakle koristiti monokromatske kamere sa senzorima koji su optimizirani za IR dio spektra i u kombi-naciji sa IR osvjetljivačima čija svjetlost optimalno pada na registarsku tablicu.

  ANPR i IR osvjetljenje

  IR svjetlo i IR osjetljiva kamera za snimanje slika kod ANPR aplikacije omogućava snimanja kvalitetne slike danju, noću, u uslovima smanjene vidljivosti, tunelima, garažama,…. Većina europskih registarskih tablica je retrorefleksivnih – što znači, da odbijaju svjetlost i samim time pojačaju kontrastnost same tablice. To je vrlo bitno za uspješno “čitanje” znakova tablice. Ali ako je tablica osvjetljena prejako možemo doći do efekta “izgaranja” slike (npr. jako sunce pod niskim kutem, jer i u sunčevoj svjetlosti ima i IR spektra ). Zato je kod postavljanja ANPR sistema vrlo važna i sama instalacija kamere i IR svjetla.

  Za kraj

  Napomenimo još jednom: bitno je snimiti kvalitetnu sliku registarske tablice vozila i imati mogućnost parametriranja složenih parametara osnovnog modula za hvatanja slike. Najbolje rješenje je upotreba IR svjetla i kamere osjetljive na IR spektar te upotreba dodatnih filtera pomoću kojih se optimizira slika. Algoritmi za naknadnu obradu slike i ekstrakciju alfanumeričke informacije zasnovani su na principu razlikovanja što je bijelo i što je crno. Ako je snimljena slika u tom pogledu dobra ispunjen je prvi važan uvjet izgradnje kvalitetnog ANPR sistema.

  Izvor: Časopis Security-info www.security-info.biz/hr/

  ]]>