Dok je Ine za Energo nema zime

RIJEKA – Prihodi ove tvrtke porasli su za 31 posto što je prije svega rezultat povećane potrošnje plina Inine rafinerije na Mlaki

Trgovačko društvo »Energo« i u prošloj je godini zadržalo status najmanje zaduženog riječkog »komunalca« što mu je osigurala provedena privatizacija i dokapitalizacija prije dvije godine. Tada su u vlasnički portfelj od 34 posto, podsjetimo, ušli münchenska »Thüga« i »Amga-Azienda Multiservizi« iz Udina. Uz redovno poslovanje i velik investicijski zahvat na zamjeni i izgradnji nove plinske mreže, u što je prošle godine investiran 31 milijun kuna, »Energo« je poslovnu godinu 2004. završio s dobitkom, istina minimalnim, ali ipak plusom od 158 tisuća kuna. Istodobno, zadržan je najniži koeficijent zaduženosti. I dok »Energo« na 100 kuna aktive ima svega 7 kuna stvorenih obveza kod, primjerice, »Autotroleja« taj koeficijent zaduženosti mjeri se u 54 kune na 100. Ukupni prihodi »Energa« u prošloj su godini iznosili blizu 138 milijuna kuna što je za čak 31 posto više u odnosu na godinu ranije. To je povećanje, prije svega, rezultat povećane potrošnje plina od strane Inine rafinerije na Mlaki koja je lani, umjesto obveznih 8 milijuna, potrošila čak 13,5 milijuna prostornih metara plina. Vezano uz obim usluga, kod isporuke toplinske energije nije došlo do većih oscilacija osim što je za minimalnih 1 posto opala potrošnja tople vode.

Širenje nove mreže

No, zato je kod plina – logično – došlo do velikih promjena. Sa širenjem nove mreže i priključenjem novih korisnika na miješani plin, potrošnja tog isplativijeg plinskog energenta povećala se za 45,2 posto ili u prostornim metrima nešto više od 16,6 milijuna. No, u toj količini isporučenog plina na Inu je otpalo već spomenutih 13,5 milijuna kuna. Kod opskrbe starim gradskim plinom potrošnja je spala za 6,7 posto i iznosila je blizu 3,9 milijuna prostornih metara prodanog plina. Ukupni dug kojeg su u »Energo« bilježili na 31. prosinca prošle godine iznosio je 30 milijuna kuna. Međutim, u toj svoti računovodstveno je uključeno i 17,9 milijuna kuna potraživanja koja je »Energo« bilježio na računima koji su ispostavljeni za prosinac, a na naplatu su dospjevala tek u siječnju ove godine. Daljnjih 7,4 milijuna kuna bilo je utuženo ili prijavljeno u stečajnu masu. U svakom slučaju, sa zadnjim danom prošle godine najveći dužnik »Energa« bila je Ina od koje je »Energo« potraživao 10,6 milijuna kuna. Voditelj službe marketinga u »Energu« Duško Radulović, glasnogovornik tog trgovačkog društva, kaže da su to bila potraživanja temeljem ispostavljenih računa za kraj prošle godine, ali koji su se zbog računovodstvenog godišnjeg prikaza morali podvesti pod dugovanja.

Materijalni troškovi 85 milijuna kuna Slična je situacija i s drugim najvećim dužnikom »Energa« – Brodogradilištem »3.maj« kod kojeg, doduše, naplata usluga ide nešto sporije. Zadnjeg dana prošle godine potraživanja od tog brodogradilišta iznosila su 1,15 milijuna kuna. Općenito, prošlu poslovnu godinu »Energo« je zaključio s postotkom naplaćenosti usluga od 83 posto. Vezano uz rashodovnu stranu, najveći udjel činili su materijalni troškovi u iznosu od blizu 85 milijuna kuna. To je za čak 45 posto više u odnosu na 2003. godinu. U »Energu« to objašnjavaju povećanim troškovima za sirovinu i materijal koji su bili veći za 49,3 posto. I inače trošak za energetske sirovine činio je skoro 85 posto sveukupnih materijalnih troškova. Iduća velika stavka odnosila se na ubrzanu amortizaciju radi otpisa imovine koja neće biti u upotrebi po dolasku prirodnog plina, a u ukupnom iznosu od 31 milijun kuna. Orjana ANTEŠIĆ Izvor: Novi list www.novilist.hr