Dopunom dozvole do apart-hotela

MEDULIN – Na prekjučerašnjoj sjednici Općinskog poglavarstva podržan je prijedlog tvrtke Marina Ibacom iz Banjola za ishodovanje izmjena i dopuna građevinske dozvole kojom se dozvoljava gradnja apartmanskog hotela do rohbau faze uz uvjet da glavni projekt bude potpuno u skladu s DPU-om »Banjole-Mirna«. Prema riječima pročelnice Suzane Racan Stern, dopunom te dozvole mogu se dovršiti radovi i objekt privesti funkciji, a da bi se riješili viška kvadrata namjeravaju eliminirati dio podrumskih prostorija.

Hidrant na javnoj površini Ta je tvrtka poglavarstvu uputila zahtjev za davanje suglasnosti da se hidrant smjesti na javnoj površini uz ponudu da se voda iz njega koristi za navodnjavanje zelenih površina bez naknade. Poglavarstvo je udovoljilo zahtjevu jer smatra da bi takav hidrant općini bio koristan. Također je prihvaćen zahtjev HEP-a za zamjenu podmorskog kabela od predjela Runke u Premanturi do autokampa Pineta u Medulinu, što je sukladno prostorno-planskoj dokumentaciji. Kabel bi se trebao postaviti prije početka turističke sezone, a taj bi se dio koristio i kao koridor za ostale instalacije. Budući da je projekt za gradnju apartmana Puljanina Rajka Čelovića sukladan DPU-u Volme-Paltane, poglavarstvo se složilo s projektom u postupku dobivanja građevinske dozvole. Velik broj ugostitelja u općini zatražio je produžetak radnog vremena, a prije promjene odluke Općina će se raspitati kako je to pitanje riješeno u ostalim turističkim mjestima. Poglavarstvo je ovlastilo načelnika da imenuje predstavnika Općine u Povjerenstvu za zaštitu potrošača.

Za općinske web stranice 750 tisuća kuna U slučaju razrješenja odnosa s Draganom Kolarić iz Pomera predloženo je da se sačini geodetski elaborat da bi se utvrdilo vlasništvo nad spornim nekretninama. Prihvaćena je i izmjena rješenja o komunalnom doprinosu za obveznike koji nemaju pristup na javnu prometnu površinu. Na osnovi nje će se Nikoli Deleviću, Mariji Prskalo, Simeonu Ukotiću, Ljubici Kirin te Jem tradeu izdati novo rješenje samo za zemljane radove, nerazvrstane ceste i groblja. U slučaju Martina Putriča važit će stari obračun uz obvezu Općine da u narednih pet godina razriješi imovinsko-pravne odnose, odnosno otkupi sporne parcele u privatnom vlasništvu. Uz suglasnost vijeća odobrena je novčana pomoć Gordani Tkalac. U dopunama dnevnog reda poglavarstvo je odlučilo zaključiti ugovor s obrtom Karasi za održavanje općinske web stranice uz godišnju naknadu od 750 tisuća kuna. Odobreno je i sklapanje ugovora o sufinanciranju održavanja županijske ceste Kamik – Banjole sa Županijskom upravom za ceste, za što je u proračunu osigurano 350 tisuća kuna. Dana je i suglasnost na program manifestacije »Medulinske maškare – pust 2006. godine«, koja će se održati 28. veljače na medulinskoj placi od 15 do 21.30 sati. B. BAN Izvor: www.GlasIstre.hr

]]>