Drvna prašina je kancerogena

Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim i/ ili mutagenim tvarima (NN 40/2007) na snazi je već tri godine, no isti se u praksi ne primjenjuje, a na tu činjenicu stručnu javnost upozorava dr. Ankica Čavlović s Drvnotehnološkog odsjeka Šumarskog fakulteta u Zagrebu. U drvoprerađivačkoj javnosti na žalost, nije detaljnije poznat cijeli zakonodavni paket EU koji se odnosi na drvnu industriju, a predmetni pravilnik se primjerice bazira na prihvaćenoj Europskoj smjernici 2004/37/EC. Ova inicijativa sa Šumarskog fakulteta sigurno može dovesti do boljeg informiranja poslodavaca i zaposlenih u drvnoj industriji o mogućim opasnostima iz radnog okruženja, a u EU prašina tvrdih vrsta drva karakterizira se kao izrazito opasna i karcinogena.

Skup o prilagodbi hrvatskih zakona propisima EU

Temeljem planirane suradnje s Institutom za preradu drva iz Roseheima (SR Njemaèka) kroz koju će se organizirati dodatni tečajevi za zaposlene u hrvatskoj drvnoj industriji već u proljeće sljedeće godine, Drvni klaster iz Delnica će 14. prosinca organizirati jednodnevni skup u Zagrebu u Hotelu Westin, na kojem će inozemni i domaći stručnjaci raspravljati upravo o prilagodbi hrvatskog zakonodavstva EU zakonodavstvu na području prerade drva, gdje ć e se osim o štetnosti drvne prašine raspravljati i utjecaju formaldehida i drugih opasnih kemikalija, postupanju s bojama i lakovima, ispuštanju štetnih tvari u atmosferu te općenito o regulativi zaštite okoliša koja je primjerice slovenskoj drvnoj industriji izazvala velike teškoće i tijekom ove godine kada su istjecali rokovi odgođene prilagodbe, šest godina nakon ulaska u Uniju.

Izvor: PRO Gradnja