Država daje subvencije za 300 novih malih obiteljskih hotela

HRVATSKA – Država će dati 370 milijuna kuna subvencija poslodavcima za zapošljavanje radnika koji teško nalaze posao

U 2006. godini država planira uložiti gotovo 370 milijuna kuna u subvencije poslodavcima koji se odluče zaposliti one skupine građanja kojima je vrlo teško samostalno naći posao. Vlada je jučer, naime, potvrdila godišnji plan zapošljavanja kojemu je cilj potaknuti zapošljavanje oko 1036 osoba mlađih od 29 godina bez radnog iskustva, oko 995 građana koji se dugotrajno nalaze u evidenciji nezaposlenih, kao i 620 starijih nezaposlenih osoba, ali i posebnih skupina poput invalida, bivših ovisnika, roditelja s više djece… Subvencije za zapošljavanje bit će u mogućnosti ostvariti poslodavci kojima će to zapošljavanje predstavljati stvarno povećanje zaposlenosti, a tako ostvareno povećanje broja radnih mjesta uz subvenciju države bit će dužni održati u iduće tri godine u slučaju velikog poslodavca, a dvije godine u slučaju malog i srednjeg poslodavca. Zapošljavanje mladih U Vladi su odlučilli staviti određena ograničenja u visini sufinanciranja zapošljavanja kod pojedinog poslodavca. Kod malog poslodavca iznos sufinaciranja ne može premašiti 15 posto prosječnog troška bruto plaće isplaćene kod tog poslodavca u razdoblju od dvije godine. U slučaju srednjeg poslodavca iznos sufinanciranja ne može biti veći od 7,5 posto, dok visina subvencioniranja velikog poslodavca ne može biti veća od tri posto ukupnog troška bruto plaća koje je isplatio unatrag dvije godine. To organičenje ipak neće vrijediti za obrtnike, te novoregistrirane obrte i trgovačka društva. Programom mjera određen je i pojedinačan iznos subvencije po novozaposlenom. Primjerice, mali poslodavac za zapošljavanje jedne nekvalificirane mlade osobe bez radnog iskustva može dobivati 50-postotnu subvenciju u odnosu na osnovicu za obračun doprinosa koja iznosi 2081 kunu. To znači da će dobivati subvenciju u iznosu od 1104 kune na razdoblje od 18 mjeseci. Srednje veliki poslodavac ostvarivat će pravo na 40 posto subvencije, odnosno 823 kune, dok će u istom slučaju veliki poslodavac dobiti mjesečnu subvenciju od 624 kune, odnosno 30 posto. Kada je pak riječ o zapošljavanju visokoobrazovanih mladih osoba, subvencija će se utvrđivati na temelju prosječne plaće isplaćene u 2004. godini, a koja je za tu kategoriju koja je iznosila 5945 kuna umanjena za 20 posto. Mali poslodavac pritom će dobiti 50 posto takve osnovice ili 2378 kuna, srednji 40 posto, odnosno 1902 kune, a veliki poslodavac tek 20 posto, što mjesečno iznosi 951 kunu. Poticaje neće moći ostvarivati brodograditelji, kao ni poslodavci s teškoćama.

Kreditne linije Uz novi plan poticanja zapošljavanja, na jučerašnoj sjednici Vlade usvojen je i prijedlog programa kreditiranja malog obiteljskog poduzetništva u turizmu, koji će se koncentrirati na gradnju malih obiteljskih hotela. Plan je, kazao je ministar mora turizma prometa i razvitka, u iduće tri godine potaknuti otvaranje od 200 do 300 takvih hotela. Da je plan ostvariv svjedoči interes i realizacija prethodnog trogodišnjeg programa putem kojega su plasirana kreditna sredstva u iznosu od milijardu kuna, pri čemu je iz državnog proračuna za subvenciju kamata izdvojeno 22 milijuna kuna. U okviru programa odobreno je, naime, 255 kreditnih linija, a izgrađeno je 162 objekta. Oko 30 posto kredita plasirano je za gradnju objekata na kontinentu što je za Kalmetu odličan pokazatelj interesa za razvoj turizma u unutrašnjosti. Uz objašnjenje da se želi spriječiti smanjivanje sivog tržišta ribom, Vlada je odlučila uvesti isplatu tržišnih kompenzacija ribarima u visini od 14 posto na prodanu i fakturiranu ribu, osim za plavu ribu, spužve i koralje. Izvor: www.poslovni.hr

]]>