Država je trebala zaštititi arhitekturu Ribarskog sela

MALINSKA – Izmiče još jedno proljeće bez vidljivih zahvata na rekonstrukciji Haludova, a po starom, no ne osobito dobrom običaju, Hoteli Haludovo će ove sezone pokušati uhvatiti što se uhvatiti u zadnji čas da, otvarajući tek mali dio objekata u posljednji tren i bez prethodne pravovremene prodaje kapaciteta na europskom turističkom tržištu.

Detaljni plan Haludova koji je prije više mjeseci dogotovljen i uz blagoslov Općine Malinska – Dubašnica poslan Ministarstvu prostornog uređenja, vratio se u Malinsku s nekoliko napomena koje upućuju na nužnu doradu što pak znači da će rekonstrukcija hotelskog kompleksa još morati pričekati na rješavanje papirnatog dijela priče. Od načelnika Općine Antona Spicijarića doznali smo da DPU nije odbačen, kako se ponegdje u malinskarskom narodu tvrdi, već ga treba uskladiti. »Osnovne primjedbe vezane su uz usklađenje s Uredbom o zaštiti obalnog pojasa i odnose se na definiranje je li ovdje nakon rušenja pojedinih postojećih objekata riječ o rekonstrukciji ili pak novom zahvatu u prostoru, istakao je Spicijarić. Novi zahvati, naime, nisu mogući u uskom obalnom pojasu. Sljedeća primjedba odnosi se na nemogućnost izgradnje lučice u Ribarskom, s obzirom da Županijskim prostornim planom na toj lokaciji nije predviđena luka nautičkog turizma. Mišljenje je Ministarstva također da je u DPU-u trebalo jasnije definirati javni i slobodan pristup duž cijele obale. Primjedbe su upućene izrađivaču, on se očitovao i prihvatio dio sugestija, a za pitanja vezana uz rekonstrukciju i rušenje predstoji sastanak investitora, izrađivača i Ministarstva kako bi se jasno definirao način primjene Uredbe na planirani zahvat.

Zbog arhitektonskog značenja kompleksa, Savjet za prostorno uređenje, između ostalog predlaže da se raspiše urbanistički natječaj kako bi se između više predloženih rješenja izabralo ono pravo. Mi pak smatramo da je takvo što neozbiljno i nepravovremeno, budući da smo u više navrata od njih tražili da se uključe u izradu Prijedloga DPU i tako nam pomognu pri rješavanju ove osjetljive situacije. Također su, kao i svi ostali, svoje primjedbe mogli upisati u Knjigu primjedbi tijekom javnog uvida što bi onda predstavljalo temelj za raspravu u pravo vrijeme. Uostalom, s obzirom na arhitektonsko značenje kompleksa ili barem pojedinih njegovih dijelova kao što je Ribarsko selo, mišljenja sam da je država tu arhitekturu trebala zaštititi odredbama već u kupoprodajnom ugovoru tako da kupac odmah zna s kojim ograničenjima mora računati«, kaže Spicijarić. Iva TRUMBIĆ Izvor: Novi list www.novilist.hr

]]>