Država postaje najveći vlasnik građevinskog zemljišta na Poreštini

POREČ – Lošim bi gospodarima pravo raspolaganja trebalo zakonski ograničiti međusobnim uvjetovanjem suglasnosti svih razina vlasti – lokalne, regionalne i državne, ali i zabranom prodaje.

U takvom bi okviru trebalo tretirati i ovaj zemljišni kolač na Poreštini koji sada sebi pripisuje HFP. Riječ je o bogatstvu koje se doslovce mjeri u stotinama milijuna eura i na raspolaganje njime i državne institucije i svekolika javnost moraju biti izuzetno osjetljivi. Za nekoliko dana, koliko u Zemljišnoknjižnom odjelu porečkog Općinskog suda procjenjuju da će trajati uknjižba, Hrvatski fond za privatizaciju postat će najveći pojedinačni vlasnik urbaniziranog, dakle građevinskog zemljišta na području grada Poreča, i to velikim dijelom u sadašnjim ili perspektivnim, u planovima naznačenim turističkim područjima u priobalju! Po našem grubom pregledu, riječ je o ukupnoj površini od oko 370 hektara, od kojih se više od polovice nalazi na turistički iznimno atraktivnim lokacijama kao što su područja Ulike, Saladinke, Črvara, Plave i Zelene lagune. Usporedbe radi, dva porečka ugostiteljsko-turistička giganta – Plava laguna i Riviera holding – imaju u temeljnom kapitalu ukupno procijenjeno 160 hektara (zajedno!). Doduše, imaju i oko 370 hektara zemljišta na koje su se naknadno nezakonito knjižili, a koje još čeka vlasničkopravnu sudbinu tzv. turističkog zemljišta. Više o ovoj temi na

]]>