Država »reže« sredstva planirana za izgradnju pulske bolnice?

PULA – Nakon konferencije za novinare na kojoj je saborski zastupnik Damir Kajin najavio da će se pulskoj Općoj bolnici, rebalansom državnog proračuna, smanjiti čak 7,57 milijuna kuna, pokušali smo dobiti informaciju o kojem se »rezanju« konkretno radi.

Glasnogovornik pulske bolnice Goran Paić nije imao saznanja o smanjenju tih sredstava, kao ni ravnatelj prim. dr. Lems Jerin. Stoga smo kontaktirali istarskog dožupana i člana Upravnog vijeća pulske bolnice Marina Brkarića koji je nakon provjere rekao da službenih saznanja o smanjivanju sredstava pulskoj bolnici nema niti Županija. – Međutim, ukoliko je to točno i dođe do rebalansa, pretpostavljam da će se to smanjenje odnositi na »rezanje« državnih sredstava u iznosu od 13 milijuna kuna koji su trebali biti utrošeni za izradu projekta nove Opće bolnice u Puli. Što se tiče decentraliziranih sredstava za zdravstvo u visini od 19,4 milijuna kuna, mislim da se ona neće dirati, jer su ugovorom garantirana, a raspoređena su planom utroška sredstava za što se pulskoj bolnici planira proslijediti 12,5 milijuna kuna, rekao nam je Brkarić. Upitan da kaže što će se dogoditi s projektom nove bolnice ukoliko dođe do smanjenja planiranih sredstava iz državnog proračuna, izjavio je da mu je teško sada išta reći. Ukoliko doista dođe do tog smanjenja, kaže Brkarić, ići će se u natječaj i vidjeti kolika je cijena projekta i hoće li i odobrena sredstva možda biti dostatna. – Na čelu Povjerenstva za izgradnju nove bolnice u Puli je ministar zdravstva Neven Ljubičić i ako se pokaže da će rezati sredstva, on će morati znati što i kako dalje s tim projektom, rekao je Brkarić. Dodaje da se »kresanje« sigurno ne odnosi niti na proračun bolnice, jer joj je aneksom ugovora budžet za ovu godinu i povećan te iznosi više od 14 milijuna kuna. Kaže kako su Upravnom vijeću bolnice dali preporuku da takav ugovor i potpišu, ali da se prema Ministarstvu zdravstva krene sa zahtjevom da se odobri još 7,68 milijuna kuna koliko nedostaje za poslovanje bolnice bez gubitaka, zbog poslovanja na dvije lokacije, ali i radi pariteta s proračunima drugih hrvatskih bolnica. S. Z. T. Izvor: www.GlasIstre.hr

]]>