Dvokrilni vanjski zidovi

 

– dvokrilni vanjski zid s zračnim slojem

– dvokrilni vanjski zid s zračnim slojem i termičkom izolacijom

– dvokrilni vanjski zid s jezgrenom izolacijom

Konstrukcijski princip je isti za sve izvedbe. Krilo predzida od zidnih opeka postojanih na mraz , kao klinker ili KS-klinker za oblaganje fasada služi zaštiti od vremenskih utjecaja i može biti vlažan. Vlažnost ( u zidovima kao i tekuća voda) suši se na osnovu stražnje ventilacije između krila, voda koja prodire odvodnjava se se na točki podnožja.Brtvljenje točke podnožja unutar konstrukcije kao i dodirne fuge na prednjem krilu zida predstavljaju važne kriterije kvalitete prilikom izvedbe zidova.Propisani razmak između oba krila iznosi između 60 i 150 mm. Krilo prednjeg zida koje nije nosivo- u pravilu je debljine 11,5 cm-povezano je sa stražnjim krilom preko žičanog sidra.Njihov najmanji broj kao i najveći razmaci određeni su u EU normi 1053-1.Plastična podloška na sidrima osigurava kapanje nakupina vlage.Krilo prednjeg zida se punom površinom postavlja horizontalno,te se u najvećim razmacima od maksimalno 12,00 m fiksira čeličnim, nerđajućim kutnicima.. Ostali propisi za fiksiranje nalaze se također u EU normi 1053. Na vanjsko krilo se osim toga moraju postaviti vertikalne dilatacijske fuge, koje se izvode otvoreno ( kod brtvljenja unutarnje ljuske folijama i manjom širinom fuga) ili se zatvaraju brtvenim materijalom , trakama za fuge odnosno brtvenim profilima.Za prenošenje sila se u Njemačkoj napreže samo unutarnji zid. U ostalim zemljama se statički mogu naprezati oba zida- Eurocodom 6 takve se konstrukcije uvode i u Njemačkoj.Toplinska zaštita se uglavnom postavlja na stražnji zid. Tu se mogu koristi sve vrste lagane opeke, koje se mogu dodatno obradjivati lakom žbukom ili žbukom za tanke posteljice.Za certifikat toplinske zaštite treba uzeti u obzir i sloj zraka i prednje zidno krilo prema EU normi 4108. U pravilu se za stražnje zidno krilo koriste sve vrste zidne opeke- lagane( toplinska zaštita ) ili teške ( povećana opterećenja ).Vrste zidne opeke i zidanje moraju biti međusobno usaglašeni u cilju izbjegavanja pukotina od deformiranja. Toplinska izolacija između zidnih krila je ili ventilirana otraga ( slobodni poprečni presjek 40 mm) ili se ugrađuje bez sloja zraka ( jezgrena izolacija).Stražnja ventilacija ima svoje građevinsko-fizikalne prednosti u zidnoj konstrukciji i štiti izolacijske materijale( vlaknene ploče) od vlage. Zaštita od vlage je prvi kriterij kod jezgrene izolacije (hidrofobne vlaknene ploče, nasipavanje, tvrda supžva) . Izvedba predzida mora ispunjavati visoke zahtjeve prema EU normi 1053-1.

]]>