Ekologija i zaštita potrošača

ZAGREB – Gorenje ima uveden sustavni pristup upravljanja okolišem prema normi ISO 14001 a kao prvo poduzeće u Sloveniji, ono je taj sustav nadogradilo upisom u sustav EMAS (Eco-Management and Audit Sheme).

ZAŠTITA OKOLIŠA U GORENJU

Gorenje ima uveden sustavni pristup upravljanja okolišem prema normi ISO 14001 a kao prvo poduzeće u Sloveniji, ono je taj sustav nadogradilo upisom u sustav EMAS (Eco-Management and Audit Sheme). Spomenuti sustav obvezuje Gorenje na sustavni pristup u upravljanju okolišem te na poznavanje, vrednovanje i smanjivanje utjecaja poduzeća na okoliš. Dizajniranje proizvoda prihvatljivih za okoliš je stalni zadatak odnosno usmjerenje koje proizlazi iz prihvaćene politike zaštite okoliša poduzeća. Razvoj kućanskih aparata Gorenje odlikuje se dizajnerskom odličnošću, optimalnim funkcionalnim rješenjima, uporabom za okoliš prihvatljivih materijala, malom potrošnjom električne energije, tihim radom i ugrađenim inteligentnim sustavima koji dodatno štite i utječu na kakvoću osnovnih funkcija proizvoda i povezuju ih u elektronski povezane sustave.

USPOSTAVLJANJE SIGURNOSTI PROIZVODA

Svi proizvodi proizvedeni u Gorenju su sigurni za svoje korisnike. Pri njihovoj izradi slijede se međunarodne i nacionalne norme iz područja sigurnosti električnih kućanskih i drugih aparata te iz područja elektromagnetske podnošljivosti. Pored toga se novi proizvodi prije izlaska na tržište provjeravaju u uglednim institutima i dobivaju se odgovarajući certifikati i izvještaji o obavljenim provjerama.

ODGOVORNOST PREMA PRIRODNOM OKOLIŠU

Gorenje je u 2005. godini na području gospodarenja okolišem nastavilo s planiranim aktivnostima postizanja ciljeva zaštite okoliša. Pored nastojanja na ostvarenju mjerljivih ciljeva (gospodarenje otpadcima, energentima,…), na području proizvoda posebna je pozornost posvećena uvođenju zahtjeva RoHS (Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment) direktive koja predstavlja jednu od izvedbenih direktiva kod dizajniranja proizvoda prihvatljivih za okoliš. Tako članovi pojedinačnih programa i organizacijskih jedinica, u sklopu posebne radne grupe, skrbe za koordinirano i pravovremeno redizajniranje proizvoda u skladu sa spomenutom direktivom. S obzirom da je Gorenje obveznik prema zahtjevima novog zakonodavstva IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control), ono je u prošloj godini provjerilo usklađenost uporabljenih tehnoloških postupaka u proizvodnji s najboljim raspoloživim tehnikama koji će biti temelj dokumentacije za dobivanje cjelovite ekološke dozvole. Gorenje je kao proizvođač kućanskih aparata obvezan ispunjavati zahtjeve iz direktive o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom (direktiva OEEO ili WEEE – Waste Electrical and Electronic Equipment) koja nalaže proizvođaču, uvozniku i distributerima odgovornosti za gospodarenje električnom i elektronskom opremom po isteku njenog životnog vijeka. U električnu i elektroničku opremu spadaju veliki i mali kućanski aparati, računala, televizori, tiskaljke, električni alati, medicinski uređaji, žarulje… Gorenje je jedan od osnivača sustava za upravljanje OEEO u Sloveniji a u drugim državama Europske unije je suosnivač odnosno član pojedinih nacionalnih shema za upravljanje OEEO.

CILJEVI NA PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA OD 2004. DO 2006. GODINE

Na prijelazu između 2003. na 2004. godinu je Gorenje zbog novih ulaganja, promjene zakonodavstva te organizacijskih i kadrovskih promjena nanovo ocijenilo ekološke perspektive i na temelju tih ocjena odredilo nove okvirne ciljeve od 2004. do 2006. godine:

 • uvođenje zahtjeva
 • direktive RoHS (izraditi aparate koji udovoljavaju direktivama u pogledu sadržavanja štetnih tvari, provjeriti sadržaj štetnih tvari u proizvodima u odnosu na zahtjeve direktiva 2002/95/EC i 2003/11/EC, zamijeniti komponente koje sadrže štetne tvari, prenijeti odgovornost u odnosu na sadržavanje štetnih tvari i na dobavljače),
 • razgradnja
 • otpadnih električnih i elektroničkih uređaja, smanjivanje nastale industrijske otpadne ambalaže (smanjiti količine otpadne ambalaže, povećati opseg povratne ambalaže, u suradnji s dobavljačima izdvojiti neodgovarajuću ambalažu),
 • smanjivati
 • količine nastalih otpadaka,
 • racionalna
 • uporaba energenata. Izvršavanje okvirnih ekoloških ciljeva protječe u okviru postavljenih ekoloških programa i aktivnosti za postizanje izvedbenih ciljeva pa stoga nije bilo većih odstupanja od spomenutih ciljeva.

  IZVEDBENI CILJEVI ZA 2006. GODINU

  Gorenje ocjenjuje da je u prošlim godinama doseglo granicu kada više neće biti moguće postići osjetljivija poboljšanja kvalitetnih ciljeva (rezultata). Pored mjerljivih izvedbenih ciljeva iz područja gospodarenja otpadcima i energentima, u 2006. godini nastavit će se s programima koji će omogućiti postizanje okvirnih ciljeva zaštite okoliša, osobito onih iz područja uvođenja zahtjeva direktive RoHS i razgradnje otpadnih električnih i elektroničkih uređaja.

  RAZVOJ EKOLOGIJE

  1975. – postavljanje vlastitog uređaja za čišćenje otpadnih tehnoloških voda 1985. – osnovan je odjel Ekologija (početak cjelovitog strateškog ovladovanja zaštitom okoliša) 1993. – napuštanje CFC-a u proizvodnji rashladno-zamrzivačkih aparata 1994. – zamjena cijanidnog i kiselog bakrenja s dvostrukim niklanjem na liniji kromiranja 1998. – 2000. – postavljanje triju novih lakirnica za lakiranje lakovima u prahu 2000. – postavljanje linije za nanošenje emajla u prahu 2000. – ekološka sanacija nakon požara u pogonu galvanizacije 2000. – certifikat prema standardu ISO 14001 2004. – upis u registar EMAS 2004. – europsko priznanje za zaštitu okoliša; Kao pobjedniku u kategoriji poduzeća prihvatljivog za okoliš, 2003. godine, na nacionalnom nivou, Gorenju je bilo omogućeno da se 2004. kandidira za europsku nagradu za zaštitu okoliša (European Awards for the Environment) koju dodjeljuje Europska komisija za okoliš.

  Gorenje se je kanididiralo za europsku nagradu za zaštitu okoliša između 100 poduzeća iz 17 država. Poduzeća su se kandidirala u četirima kategorijama: Ekološko upravljanje na temeljima održivog razvoja, ekološki proizvod, za okoliš prihvatljivi postupak i međunarodno ekološko partnerstvo. Podjela europskih ekoloških nagrada protjecala je u okviru Zelenog tjedna u Bruxellesu, od 1. do 4. lipnja 2004. Gorenje se je uvrstilo među 12 finalista koji su bili izabrani u četiri različite kategorije, odnosno između četiri nominirana u kategoriji ekološkog upravljanja. Prvu nagradu je primilo madžarsko poduzeće Denso Manufactoring Hungary. Gorenje je primilo evropsko ekološko priznanje. Nominacija za europsku ekološku nagradu i dobivanje europskog ekološkog priznanja za 2004. godinu potvrđuje pravilnost usmjerenja Gorenja u nastojanju na trajnom odnosu prema okolišu koji predstavlja uravnoteženost između ekoloških, društvenih i ekonomskih potreba. 2005. – Gorenje prima europsku nagradu EMAS u kategoriji velikih poduzeća. Objavljivanje nagrada odvijalo se je na slavljeničkom dijelu konferencije EMAS 2005. koja se je održavala 4. i 5. listopada u Beljaku (u Austriji) i koju su organizirali Generalni direktorat za okoliš Europske komisije, austrijska Agencija za okoliš i Ministrstvo Republike Slovenije za okoliš i prostor 2006. – U sklopu sudjelovanja u projektu »Održiva vrijednost europske industrije« (Sustainable Value of European Industry) nalazilo se je i Gorenje. Ekološko djelovanje ocjenjivalo se je prema njihovoj potrošnji izvora iz okoliša. Pritom je upotrijebljen pristup trajne vrijednosti koji omogućava mjerenje djelovanja na okoliš u novčanom smislu. Gorenje je, između 65 europskih poduzeća koja su sudjelovala u projektu, bilo uvršteno na treće mjesto prema utjecaju na okoliš. To što znači da Gorenje upotrebljava izvore iz okoliša četiri puta učinkovitije nego li prosječna proizvodna poduzeća iz starih država članica Europske Unije (EU 15). Prema predviđanjima, do 2010. godine će Gorenje napredovati čak na drugo mjesto. Za sve dodatne informacije, slobodno mi se obratite! MARTINA REMENAR, PR & marketing Tel: 01/2415-033 Fax: 01/2415-019 e-mail: martina.remenar@gorenje.hr www.gorenje.hr

  ]]>