Električne instalacije u kući

Električni kućni priključak se sastoji od uvodnog kabela i razvodne kutije.

Električni kućni priključak se sastoji od uvodnog kabela i razvodne kutije. Za preuzimanje strujnih priključaka i ostalih napojnih vodova predviđen je prostor namjenjen kućnom priključku, postavljen na vanjskom zidu u prizemlju. Vrsta i obim kao i mjesto instaliranja glavnih sustava za opskrbu električnom strujom te kutije s brojilima određuju se prema tehničkim uvjetima priključivanja poduzeća za opskrbu električnom energijom.

Mjesta s brojilima raspoređuju se u lako dostupnim prostorima, ponekad i izvan kuće. Raspodjela unutar objekta vrši se kako je uobičajeno preko glavnog voda od kućnog priključka do mjesta s brojilima. Odatle svaki stan dobiva dovod električne energije.

Uzemljenje u temelju povećava sigurnost električnog uređaja. Raspored brojila vrši se prema tehničkim uvjetima priključivanja poduzeća za opskrbu električnom energijom. Razdjelnik strujnog kruga predviđen je obično u težištu opterećenja.

Sve radove na elektroinstalacijama vrši isključivo stručno, nadležno poduzeće. Razvod struje se vrši preko vodova koji se polažu na žbuku, ispod žbuke, ili u prazne cijevi preko spojnih ili odvojnih kutija, spojnih kutija za uređaje ili razdjelnih kutija, u nekim slučajevima preko kanala za električne instalacije.

U stanovima se obično izvode instalacije postavljene ispod žbuke. Vodovi se na zidovima postavljaju samo okomito ili vodoravno ili u već definirane instalacijske zone. Za kupaonice se primjenjuju specijalni propisi i specijalna zaštitna područja.

U početnoj fazi postavljanja instalacija treba svakako voditi računa o postavljanju gromobrana i prenaponskoj zaštiti kao i o elektromagnetskoj kompatibilnosti. Za korektno izvedenu gromobransku i prenaponsku zaštitu kao i instalaciju potrebna su posebna stručna znanja.

 

Elektro BUS-sustavi / Sabirnički sustavi

Moderna sustavna tehnika objekata/zgrada omogućuje na bazi elektro-BUS sabirnih sustava integrirane sustave za upravljanje komponentama kućne tehnike, uz prednost reduciranja pogonskih i energetskih troškova. Paralelno s napojnim vodovima se postavljaju i upravljački vodovi (BUS /sabirni vodovi).

Upravljački uređaji (osjetnici) i daljinsko upravljanje (aktuatori) priključeni su na instalacijsku sabirnicu/bus i tako razmjenjuju informacije između sebe. Ta tehnika reducira troškove vodova i instalacija uz istovremeno povećavanje fleksibilnosti (građevinske preinake, izmjene vrste uporabe i sl.)

Za optimalnu elektroinstalaciju sa sabirničkim sustavom mora biti osigurana mogućnost što je moguće jednostavnijeg proširenja uređaja npr. kasnije povezivanje kućanskih aparata, audio i video uređaja, alarmnih i sigurnosnih kao i telekomunikacijskih uređaja.

Kada se jednom postavi sabirnički sustav, onda se on može dalje instalirati u više faza. Predpolaganjem kabela osigurava se sabirnički vod za kasnije korištenje sabirničke tehnike (BUS-tehnike) u svakoj prostoriji, na različitim dostupnim točkama.

 

Utičnice i prekidači

U stambenim prostorijama se utičnice i prekidači u pravilu izvode ispod žbuke. Ispod pokrivnih ukrasnih letvica se postavljaju utičnice sa zaštitnim kontaktom (s prenaponskom zaštitom), antenske, telekomunikacijske utičnice, prekidači, dojavnici gibanja i zamračivači, termostati, prekidači za žaluzine, koji se kombiniraju i postavljaju po mogućnosti u istom dizajnu.