Element fasade

Elementi se tvornički predmontiraju, najmanje u visini jednog kata i čine kompletan završetak prostora. Već prema željenom stupnju fleksibilnosti pri unutarnjoj ugradnji (raspodjela prostora) odnosno zahtjevima u pogledu uzdužne zvučne izolacije elementi mogu se realizirati kao osni pojedinačni ili višeosni elementi.Elementi fasade se postavljaju prije razine grube gradnje/rohbau.

Oni integriraju kako neprozirne parapete, stropne obloge, tako i prozirna, dijelom otvorena polja u jednom «elementu». Prilagođeni su za velikoplošne, jedinstveno oblikovane fasadne površine. Zato njihova primjena im posebno smisla na neboderima, jer se oni odgovarajućom predmontažom mogu ugrađivati bez skele. Montaža se vrši etažno od dole prema gore.

Elementi se mogu spajati i horizontalno i vertikalno s preklapajućim razinama brtvenih profila pomoću specijalno izrađenih spojnih dijelova. Sidrenje elementa vrši se predmontiranim slobodnim i nepokretnim ležajevima preko trodimenzionalnih konzola za učvršćivnje, koje se mogu centrirati i.

Uvjetovano oblikom u visini kata ali i visokim stupnjem predmontaže zastakljenih elemenata , oni se na konzole postavljaju pomoću dizalice ili nekog drugog uređaja za podizanje. Elementi fasade mogu biti koncipirani kao jednoslojne i dvoslojne fasade.

Profili se sastoje od specijalno razvijenih elementa, usaglašenih sa specijalnim zahtjevima građevine( zvučna zaštita, zaštita od požara, veličine polja itd.)

Zbog velikog udjela vučeno prešanih specijalnih profila elementi fasade se izrađuju uglavnom od termički izoliranih aluminijskih profila. Spojevi profila se natiču, lijepe ili umeću.

Odabirom profila i ispune rešetke značajno se može utjecati na zahtjeve u pogledu toplinske i zvučne izolacije. Elementi za otvore proizvode se u uobičajenim sistemima kao priklopni, zakretni, rasklopni, zakretno-priklopni krilni prozori.

Mogući su motorni pogon krila kao i sve druge regulacije npr. reguliranje radijatora već prema položaju krila, izmjena koncepta ventilacije i naravno i ručno upavljanje.

Odabirom profila i ispuna rešetke značajno se utječe na zahtjeve u pogledu toplinske i zvučne izolacije. Ispune rešetke se mogu sastojati od prozirnih i neprozirnih materijala. Ispuna ( staklo,prozor itd.) vrši se pomoću APTK odnosno EPDM-profila

Primjena elemenata ispune rešetke različite debljine može se izjednačiti unutar same konstrukcije.Utor stakla se mora prozračiti i tlačno rasteriti, elementi nude kontrolirani odvod kondenzata.

]]>