EMAT 2. međunarodni sajam zaštite okoliša, ekotehnologija i komunalne opreme

EMAT je specijalizirani sajam poslovnog profila, koji u izložbenom dijelu ujedinjuje tri tematska područja: zaštitu okoliša, ekotehnologije i komunalnu opremu, nastao kao odgovor na potrebe ovog brzorastućeg sektora našeg gospodarstva, ali i globalnih kretanja.

27.-30.09.2005. 02.-05.10.2007 Da bi zaštitila resurse s kojima raspolaže, strategija održivog razvoja Republike Hrvatske objedinjava visoko postavljene ciljeve u primjeni suvremenih pristupa zaštiti od zagađenja, temeljenih na odabiru onih proizvodnji i tehnoloških procesa koji niti utroškom sirovina, ni njihovom preradom, niti emisijama i otpadnim elementima neće ugrožavati naše dragocjene resurse: more, vode, tlo i zrak. Pokrovitelj: Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva RH Eco meeting point u Zagrebu Namjenjen čitavoj Jugoistočnoj regiji, s turnusom održavanja svake dvije godine, EMAT je susretište vodećih svjetskih proizvođača i ponuđača opreme za gospodarenje otpadom i vodama, zaštitom tla i zraka te komunalnih vozila i opreme, s rastućom potražnjom zemalja tranzicije, koje se kao i Hrvatska, intenzivno prilagođavaju visokim standardima Europske unije u očuvanju okoliša.

Moto sajma [u]VRATIMO BOJE SVIJETU[/u] podsjeća i obavezuje Politika održivog razvoja, uz poštivanje najviših ekoloških standarda, posebice onih zemalja s iznimnim prirodnim i kulturnim nasljeđem, predstavlja temelj budućnosti i opstanka na Zemlji. Život u urbanoj sredini – Public Private Partnerships Podizanje opremljenosti gradova i naselja komunalnom infrastrukturom na višu razinu, a posebno infrastrukturom u funkciji zaštite okoliša i zbrinjavanja otpada, jedan je od važnijih i težih nacionalnih ciljeva, ali i zadataka prije ulaska Hrvatske u EU. Posebnost komunalnih djelatnosti iskazuje se u vrsti usluga koje obuhvaća, a one su osnova urbanog života: opskrba pitkom vodom, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, opskrba plinom i toplinskom energijom, prijevoz putnika u javnom prometu, održavanje čistoće u naseljima, javna rasvjeta. Zaštita voda sektor je s velikim potencijalom za domaća i strana ulaganja, uz bok sa sektorom gospodarenja otpadom.

Aktivni poslovni dani uz kvalitetan i stručan prateći program Međunarodno savjetovanje Workshop – Organizator: Fakultet strojarstva i brodogradnje Stručni skup Organizator: Agencija za zaštitu okoliša Okrugli stol: Zdravstvena ekologija Organizatori: ZGOS, Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja, Zavod za javno zdravstvo grada Zagreba

Zagrebački velesajam i PadovaFiere, udvostručena snaga i know-how Otvaranje prema zemljama u okruženju i široj regiji sastavni je dio strategije razvoja Zagrebačkog velesajma. Suradnja sa sajamskim centrom iz Padove uspješno je započela 2003. i intenzivno se nastavlja, pa će tako sajam SEP pollution biti sajam partner u okviru EMAT-a, dajući svu svoju snagu i profesionalnost zajedničkom projektu EMAT-SEP. EMAT-SEP daje izvrsnu platformu domaćim i inozemnim stručnjacima iz sektora zaštite okoliša i komunalnog gospodarenja za susret u Zagrebu, na Zagrebačkom velesajmu. Hrvatska, Italija i održivi razvoj Jadranskog mora – razlog više za suradnju Očuvanje i unapređenje kakvoće mora, uz održavanje biološke raznolikosti, imperativni su ciljevi koje je moguće ostvariti jedino zajedničkim naporima. Ekološka vrijednost tog prostora te prirodne karakteristike naše obale predstavljaju važan resurs u dugoročnom rastu turizma, naše najznačajnije gospodarske grane.

Cilj sajma: prezentacije novih sustava i proizvoda za zaštitu od onečišćenja zraka,voda i tla okupljanje na jednom mjestu svih struka, zainteresiranih za zaštitu okoliša upoznavanje s tehnologijama za održivi razvoj razmjena stručnih i znanstvenih iskustava s područja ekologije edukacija, jačanje svijesti o potrebi ekološkog promišljanja Sajam je namijenjen: gospodarstvenicima znanstvenicima državnim dužnosnicima i pripadnicima lokalne samouprave investitorima udrugama i pokretima

PROGRAM IZLAGANJA: gospodarenje otpadom gospodarenje vodama zaštita tla zaštita čistoće zraka zaštita od buke i vibracija obnovljive energije zaštita mora i podmorja održavanje čistoće u naseljima komunalna oprema i servisi prometno zagađenje urbano uređenje, oblikovanje i zaštita zelenih površina djelatnost lokalnih samouprava u zaštiti okoliša zaštita prirode i krajolika, nacionalni parkovi otklanjanje štete u okolišu sistemi za upravljanje okolišem škole i učilišta asocijacije, stručna udruženja i publicistika financijske institucije osiguratelji, konzultantske usluge Izvor: ZAGREBAČKIVELESAJAM