Estrih

Estrih je građevinski elemenat koji se postavlja na nosivu podlogu ili na odvojni odnosno izolacijski sloj, koji je iskoristiv neposredno kao pod ili se na njega može staviti obloga. Estrih se uglavnom miješa na licu mjesta i to od cementa, gipsa i ostalih vezivnih materijala i dodataka i nanosi se na objekat.

Zadatak estriha je izjednačavanje neravnina na podlozi te formiranje površine prilagođene hodanju, odnosno preuzimanju podne obloge. Estrih inače u području stanovanja i uredskih prostora služi i kao poboljšanje zvučne izolacije (izolacija buke od koraka). Već prema tome ugrađuje li se estrih na gradilištu kao svježi mort odnosno kao vruća masa ili se nanosi kao gotovi premaz razlikuje se gotovi estrih (suhi estrih) i gradilišni estrih.

Gradilišni estrih se prema različitim materijalima dijeli na cementni estrih, anhidrit-estrih, estrih od gipsanog asfalta, estrih od plastičnih masa, estrih od ksilolita te estrih od ilovače. Prema načinu postavljanja razlikuju se višeslojni estrih (direktno na podlogu), estrih s odvojnim slojem (bitumenska ljepenka, PE-folija i ostalo) i plivajući estrih ( npr. izolacijski sloj od mineralno-vlaknenih ploča, pjenušavo staklo, ploče od drvenih vlakana ili pjenušavih plastičnih materijala).

Suhi estrih se sastoji od gipsanih ploča ili iverice i postavlja se uglavnom plivajući, u svakom slučaju sa zasipanom podlogom.

]]>